Yıl: 2019 Cilt: 44 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1272 - 1283 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17826/cumj.516968 İndeks Tarihi: 04-12-2020

Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: Çalışma lise öğrencisi ergenlerin ruhsal hastalıklarayönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörleribelirlemek amacı ile kesitsel olarak yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Batıda bir ilin bir ilçesinde İlçe MilliEğitim Müdürlüğü’ne bağlı dört lisesinde 2014-2015öğretim yılının bahar yarıyılında gerçekleştirilenaraştırmanın evrenini ilçede öğrenim gören 727 liseöğrenci, örneklemini ise 480 kişi oluşturmuştur.Araştırmada ilgili literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulananket formu, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği veSosyal Mesafe Ölçeği kullanılmıştır.Bulgular: %97,7’sinin ailesinde ruhsal hastalığı olanbirinin olmadığı, %49’unun ruhsal hastalığı akli dengesibozulmuşluk olarak tanımladığı bulunmuştur. ÖğrencilerinRuhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği puanortalamasının 54,17±16,56; Sosyal Mesafe Ölçeği puanortalamasının ise 68,11±20,89 olduğu belirlenmiştir.Erkeklerde, daha önce ruhsal hastalıklara yönelik tedavialmamış olanlarda, ruhsal hastalığa sahip bireylerintoplumla iç içe olmaması gerektiğini düşünenlerde veruhsal hastalık deyince aklına ilk gelen tanımlamanın aklidengesini yitirmiş ve delilik olduğunu belirtenlerde ruhsalhastalıklara yönelik inancın daha olumsuz olduğubulunmuştur.Sonuç: Daha önce ruhsal hastalıklara yönelik tedavialmamış ve ruhsal hastalığa sahip bireylerin toplumla iç içeolmaması gerektiğini düşünen öğrencilerde hem ruhsalhastalıklara yönelik olumsuz inancın hem de ruhsalhastalıklara yönelik sosyal mesafe koyma eğiliminin dahafazla olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Factors affecting the beliefs toward mental illnesses and social distances of high school students

Öz:
Purpose: This study was conducted as a descriptive one for the purpose of determining the factors affecting the beliefs and social distances of adolescent high school students for mental illnesses. Materials and Methods: Research that conducted in the spring semester of the 2014-2015 academic year at four high schools of the District Directorate of National Education in a district in the West, the target population of the study consisted of 727 high school students and research sample consisted of 480 students. In the research, a questionnaire form which were prepared in accordance with the literature information, Beliefs Scale Toward Mental Illness and a Social Distance Scale were used. Results: 97.7% of students had no mental illnesses in their families, 49% of them defined mental illness as mental disorder. The point average of Beliefs Scale Toward Mental Illness was 54.17 ± 16.56; the point average of Social Distance Scale was found to be 68.11 ± 20.89. Beliefs toward mental illness were found more negative in males, in those who did not have received treatment for mental illness before, those who think that individuals with mental illness should not be intertwined with the public and those who associate mental illness as losing mental balance and definition of madness. Conclusion: Students who did not receive treatment for mental illnesses and who thought that individuals with mental illness should not be intertwined with the society, were found to have a higher tendency to both negative belief in mental illnesses and social distance to mental illnesses.Factors affecting the beliefs toward mental illnesses and social distances of high school students Hülya Arslantaş1 , 2 , Ezgi Sarı1
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Arslantaş H, çalık koyak h, Sarı E (2019). Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. , 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
Chicago Arslantaş Hülya,çalık koyak hatice,Sarı Ezgi Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. (2019): 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
MLA Arslantaş Hülya,çalık koyak hatice,Sarı Ezgi Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. , 2019, ss.1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
AMA Arslantaş H,çalık koyak h,Sarı E Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. . 2019; 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
Vancouver Arslantaş H,çalık koyak h,Sarı E Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. . 2019; 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
IEEE Arslantaş H,çalık koyak h,Sarı E "Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler." , ss.1272 - 1283, 2019. 10.17826/cumj.516968
ISNAD Arslantaş, Hülya vd. "Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler". (2019), 1272-1283. https://doi.org/10.17826/cumj.516968
APA Arslantaş H, çalık koyak h, Sarı E (2019). Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, 44(4), 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
Chicago Arslantaş Hülya,çalık koyak hatice,Sarı Ezgi Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal 44, no.4 (2019): 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
MLA Arslantaş Hülya,çalık koyak hatice,Sarı Ezgi Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, vol.44, no.4, 2019, ss.1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
AMA Arslantaş H,çalık koyak h,Sarı E Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal. 2019; 44(4): 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
Vancouver Arslantaş H,çalık koyak h,Sarı E Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal. 2019; 44(4): 1272 - 1283. 10.17826/cumj.516968
IEEE Arslantaş H,çalık koyak h,Sarı E "Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler." Cukurova Medical Journal, 44, ss.1272 - 1283, 2019. 10.17826/cumj.516968
ISNAD Arslantaş, Hülya vd. "Lise öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler". Cukurova Medical Journal 44/4 (2019), 1272-1283. https://doi.org/10.17826/cumj.516968