Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2245 - 2265 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/TurkishStudies.43395 İndeks Tarihi: 28-06-2021

Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları

Öz:
Günümüz toplumlarındaki hızlı değişmeler, ekonomik, teknolojik, bilimsel, sosyo-kültürel vb. birçok alanda etkisini göstermektedir. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, sanayileşme, modernleşme, kentleşme, geleneksel rollerde yaşanan dönüşüm başta olmak üzere bütün bu değişmeler, toplumun en temel kurumu olan aileyi ve aileyi meydana getiren üyeleri derinden etkilemektedir. Başka bir ifadeyle, hızla değişip dönüşen günümüz toplumlarında aile, toplumun merkezinde yer almaktadır. Yaşanan hızlı toplumsal değişmeler ailenin tanımı, yapısı, türleri, işlevleri ve geleceğiyle ilgili tartışmaları gündemde tutmaktadır. Ailenin yapısı, büyüklüğü ve işlevlerindeki değişmeler; aileye ve evliliğe alternatif yeni yaşam biçimleri ve yeni aile türlerinin ortaya çıkması; boşanmaların, tek ebeveynli ailelerin, evlilik-dışı birlikteliklerin ve doğumların artması; doğurganlığın azalması aileyle ilgili değişmelerin başında yer almaktadır. Tüm bu değişmeler, aile sosyolojisinin ilgi alanına giren konuları, kavramları farklı bağlamlarda yeniden irdeleme gerekliliğini doğurmaktadır. Teknoloji ise yaşanan toplumsal değişmeleri ortaya çıkaran en temel faktörlerden biridir ve aile içerisinde teknolojinin yeri, önemi, kullanımı geçmişe oranla çok daha üst düzeydedir. Bu bağlamda çalışmada, özellikle günümüzde hızla gelişen teknolojinin ailede yol açtığı köklü değişiklikler ebeveyn, çocuk ve çocukluk kavramları bağlamında literatür taramasına bağlı betimsel analiz yöntemiyle irdelenmeye çalışılmaktadır. Dijitalleşen dünya yeni bir yöne doğru hızla değişirken geleneksel aile yapısından, günümüzün çocuk merkezli çekirdek aile yapısına dönüştüğügözlenmektedir. Geçmişle kıyaslandığında aile içerisinde çocuğun anlam, önem ve değerinin de arttığı göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ebeveyn-çocuk ilişkisi açısından yaşanan değişimler ebeveynlik ve çocukluk kavramlarının dijitalleşen dünyada yeniden tanımlanmasına yol açmakta ve dijital ebeveyn(lik), dijital çocuk(luk) kavramlarını karşımıza çıkarmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, toplumsal değişme ve aile bağlamında dijitalleşmenin aile yapısındaki değişime etkisiyle, dijital ebeveyn(lik) ve dijital çocuk(luk) kavramlarının irdelenmesidir.
Anahtar Kelime:

The Impact Of Technology On The Family: Digital Parent And Children Of The Changing Family

Öz:
Rapid changes in our recent societies show their effect on economic, technological, socio-cultural fields. Starting with the change of traditional roles of the family members, technological and scientific developments, industrialization, modernization, urbanization all deeply influence the family, the most basic institution of the society, and its members. In other words, in this rapidly changing society family takes part in the center of society. Rapid social changes that have been experienced keep the definition, types, structure, and function of the family on the agenda. Changes in the structure and function of the family, emerging of new family types, increase in divorce, single-parent families, extra-marital partnership, the number of children born out of wedlock and delayed parenting are considered as the primary changes in the family. All these changes compel us to approach the topics of sociology of the family from different perspectives. Technology plays a key role in disclosing social changes. Family members attach more importance to technology and use it more often than they did in the past. In this context study, the radical changes caused by the rapidly developing technology in the family will be examined with the descriptive analysis method based on the literature review in the context of the concepts of parent, child and childhood. While the digitalized world is rapidly changing in a new direction, it is observed that there is a transformation from traditional family structure to today's child-centerednuclear family structure. Today, parents pay more attention to their children, attach more value on them, and attribute more meaning to them. With drastic changes in parent-child relationship, the concepts of parent(ing) and child(hood) are gradually replaced by those of digital parent(ing) and digital child(hood). From this point of view, the purpose of article is to examine the concepts of digital parent(hood) and digital child(hood) with the impact of social change and digitalization in the context of the family on the change in the family structure.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Zeybekoğlu Akbaş Ö, dursun c (2020). Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. , 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
Chicago Zeybekoğlu Akbaş Özge,dursun cansu Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. (2020): 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
MLA Zeybekoğlu Akbaş Özge,dursun cansu Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. , 2020, ss.2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
AMA Zeybekoğlu Akbaş Ö,dursun c Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. . 2020; 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
Vancouver Zeybekoğlu Akbaş Ö,dursun c Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. . 2020; 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
IEEE Zeybekoğlu Akbaş Ö,dursun c "Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları." , ss.2245 - 2265, 2020. 10.29228/TurkishStudies.43395
ISNAD Zeybekoğlu Akbaş, Özge - dursun, cansu. "Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları". (2020), 2245-2265. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.43395
APA Zeybekoğlu Akbaş Ö, dursun c (2020). Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. Turkish Studies - Social Sciences , 15(4), 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
Chicago Zeybekoğlu Akbaş Özge,dursun cansu Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. Turkish Studies - Social Sciences 15, no.4 (2020): 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
MLA Zeybekoğlu Akbaş Özge,dursun cansu Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. Turkish Studies - Social Sciences , vol.15, no.4, 2020, ss.2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
AMA Zeybekoğlu Akbaş Ö,dursun c Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. Turkish Studies - Social Sciences . 2020; 15(4): 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
Vancouver Zeybekoğlu Akbaş Ö,dursun c Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları. Turkish Studies - Social Sciences . 2020; 15(4): 2245 - 2265. 10.29228/TurkishStudies.43395
IEEE Zeybekoğlu Akbaş Ö,dursun c "Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları." Turkish Studies - Social Sciences , 15, ss.2245 - 2265, 2020. 10.29228/TurkishStudies.43395
ISNAD Zeybekoğlu Akbaş, Özge - dursun, cansu. "Teknolojinin Aileye Etkisi: Değişen Ailenin Dijital Ebeveyn ve Çocukları". Turkish Studies - Social Sciences 15/4 (2020), 2245-2265. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.43395