Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 181 - 190 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26453/otjhs.836071 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, adölesanlara verilen hijyeneğitiminin, kişisel hijyen bilgi düzeylerine etkisinin belirlenmesidir.Materyal ve Metot: Bu çalışma eğitsel-müdahale tipi biraraştırmadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş,çalışmanın örneklemini anket sorularını yanıtlayan 326adölesan kız öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri“Tanılama Formu”, “Kişisel Hijyen Bilgi Formu” ve“Sağlık Algısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veritoplama işlemi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada araştırmaya katılan adölesanlara veri toplama formlarıuygulandıktan sonra, kişisel hijyen eğitimi verilmiştir.İkinci aşamada ise eğitimden 4 ay sonra adölesanlarınkişisel hijyen bilgi düzeyleri tekrar ölçülmüştür.Bulgular: Adölesanların yaş ortalaması 15,99±1,15’dir.Çalışmada herhangi bir kronik hastalık öyküsü olanların,düzenli fiziksel egzersiz yapmayanların ve sağlığını kötüolarak değerlendiren adölesanların kişisel hijyen bilgidüzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Kişisel hijyen konusuyla ilgili verilen eğitimin adölesanların kişisel hijyenbilgi düzeylerini anlamlı bir şekilde artırdığı saptanmıştır.Sonuç: Adölesanlara verilen hijyen eğitiminin, kişiselhijyen bilgi düzeylerinin arttırılmasında etkili olmuştur.
Anahtar Kelime: adölesan sağlığı hijyen eğitim

The Effect of Hygiene Education Given to Adolescents on Personal Hygiene Knowledge: An Intervention Study

Öz:
Objective: The aim of this study is to determine the personal hygiene knowledge and health perception levels of adolescents and to evaluate the effectiveness of the training study. Materials and Methods: This study is an educationalintervention type research. Sample selection was not used in the study, and the sample of the study consisted of 326 female adolescents who answered the questionnaire questions. The data of the study were collected using the "Identification Form", "Personal Hygiene Information Form" and "Perception of Health Scale". Data collection was carried out in two stages. In the first stage, personal hygiene training was given to adolescents participating in the study, after the data collection forms were applied. The personal hygiene knowledge level of adolescents was evaluated with 30 information questions prepared by the researchers. In the second stage, personal hygiene knowledge levels of adolescents were measured again 4 months after the training. Results: The mean age of the adolescents was 15.99±1.15 years. It has been found that the level of personal hygiene knowledge is low in those with a history of any chronic disease, those who do not exercise regularly, and those who evaluate their health as bad. After the personal hygiene knowledge levels were determined, the students' level of personal hygiene knowledge increased significantly at the end of the informative study. Conclusion: Hygiene education given to adolescents has been effective in increasing their personal hygiene knowledge.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Hamlacı Başkaya Y, Karakuş Turan E, İlçioğlu K, Ünsal A (2021). Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. , 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
Chicago Hamlacı Başkaya Yasemin,Karakuş Turan Elif,İlçioğlu Kevser,Ünsal Alaettin Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. (2021): 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
MLA Hamlacı Başkaya Yasemin,Karakuş Turan Elif,İlçioğlu Kevser,Ünsal Alaettin Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. , 2021, ss.181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
AMA Hamlacı Başkaya Y,Karakuş Turan E,İlçioğlu K,Ünsal A Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. . 2021; 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
Vancouver Hamlacı Başkaya Y,Karakuş Turan E,İlçioğlu K,Ünsal A Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. . 2021; 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
IEEE Hamlacı Başkaya Y,Karakuş Turan E,İlçioğlu K,Ünsal A "Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması." , ss.181 - 190, 2021. 10.26453/otjhs.836071
ISNAD Hamlacı Başkaya, Yasemin vd. "Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması". (2021), 181-190. https://doi.org/10.26453/otjhs.836071
APA Hamlacı Başkaya Y, Karakuş Turan E, İlçioğlu K, Ünsal A (2021). Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
Chicago Hamlacı Başkaya Yasemin,Karakuş Turan Elif,İlçioğlu Kevser,Ünsal Alaettin Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 6, no.2 (2021): 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
MLA Hamlacı Başkaya Yasemin,Karakuş Turan Elif,İlçioğlu Kevser,Ünsal Alaettin Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, 2021, ss.181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
AMA Hamlacı Başkaya Y,Karakuş Turan E,İlçioğlu K,Ünsal A Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
Vancouver Hamlacı Başkaya Y,Karakuş Turan E,İlçioğlu K,Ünsal A Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 181 - 190. 10.26453/otjhs.836071
IEEE Hamlacı Başkaya Y,Karakuş Turan E,İlçioğlu K,Ünsal A "Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması." Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 6, ss.181 - 190, 2021. 10.26453/otjhs.836071
ISNAD Hamlacı Başkaya, Yasemin vd. "Adölesanlara Verilen Hijyen Eğitiminin Kişisel Hijyen Bilgi Düzeyine Etkisi: Bir Müdahale Çalışması". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 6/2 (2021), 181-190. https://doi.org/10.26453/otjhs.836071