Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 897 - 908 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170 İndeks Tarihi: 18-10-2021

Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi

Öz:
Kuru baza göre başlangıç nemi %83,95 ± 0,01 y.b. (5,24 ± 0,003 kg su kg KM-1) olan 100 ± 0,10 g ağırlığındaki Deveci armudu dilimleri (Pyrus communis L. cv. Deveci) son nemi %11,40 ± 0,06 y.b. (0,13 ± 0,001 kg su kg KM-1) değerine ulaşıncaya dek gölgede kurutma, 60, 80 ve 100°C’de sıcak havayla kurutma yöntemleriyle kurutulmuş ve bu yöntemlerin kurutma süreçleri sırasıyla 11150, 437, 252 ve 148 dakikada tamamlanmıştır. Çalışmada deneysel olarak elde edilen zamana bağlı ayrılabilir nem oranı değerleri yirmi farklı ince tabaka kurutma eşitliği kullanılarak modellenmiştir. Buna göre 60°C ve 100°C için deneysel verilere en yakın sonuçları veren modelin Modified Henderson & Pabis eşitliği olduğu; buna karşın gölgede kurutma ve 80°C’de kurutma yöntemlerinde ise sırasıyla Alibas eşitliğinin ve Jena & Das eşitliğinin en iyi modeller olduğu görülmüştür. Gölgede kurutma yönteminde her hangi bir enerji tüketimi olmamasına karşın bu yöntemin oldukça uzun olması ve ürünün kalite parametreleri üzerinde olumsuz etkilere yol açması gibi nedenler Deveci armudunun kurutulmasında gölgede kurutma yönteminin kullanışlı bir yöntem olmadığını ortaya koymuştur. Bununla birlikte toplam enerji tüketiminin kurutma sıcaklığının artmasıyla yükseldiği görülmüştür. Ayrıca sıcaklık artışının kalite parametrelerini de olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Kurutma süresi ve özgül enerji tüketimi gibi işletim parametrelerinin yanı sıra parlaklık, kırmızılık, sarılık, kroma, hue açısı, toplam renk değişimi ve kahverengileşme indeksi gibi kalite parametrelerinin taze ürüne oldukça yakın olmasından dolayı 60°C’de sıcak havayla kurutma yönteminin Deveci armudunun kurutulması için uygun bir yöntem olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Influence of Drying Methods on Drying Kinetics and Color Parameters

Öz:
Deveci pear (Pyrus communis L. cv. Deveci) slices, whose initial moisture content is 5.24 ± 0.003kgsu kgKM-1 (%83.95 ± 0.01 w.b), were dried by shade drying and hot-air drying at 60, 80 and 100°Cuntil the final moisture reached 0.13 ± 0.001 kgsu kgKM-1 (%11.40 ± 0.06 w.b), and the dryingprocesses of these methods were completed in 11150, 437, 252, and 148 minutes, respectively. In thestudy, experimentally obtained time-dependent moisture ratios were modeled using twenty differentthin-layer drying equations. Accordingly, the model that gives the closest results to experimental datafor 60°C and 100°C was the Modified Henderson & Pabis's equation. On the other hand, Alibasequation and Jena & Das equation were found to be the best models in shade drying and hot-air dryingat 80°C, respectively. Despite no energy consumption in the shade drying method, some reasons suchas this method being quite long and causing negative effects on the quality parameters of the productrevealed that the shade drying method was not suitable for drying of Deveci pear. It was observedthat total energy consumption increased with the increase of the drying temperature. Also, it wasdetermined that the increase in temperature negatively affected the quality parameters. It was foundto be a suitable method for drying the Deveci pear of the hot-air drying at 60°C due to the operatingparameters such as drying time and specific energy consumption, as well as quality parameters suchas brightness, redness, yellowness, chroma, hue angle, total color change and browning index werevery close to the fresh product.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Alibas I, YILMAZ A, Gunaydin S, Arkain B (2021). Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. , 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
Chicago Alibas Ilknur,YILMAZ Aslıhan,Gunaydin Seda,Arkain Begüm Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. (2021): 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
MLA Alibas Ilknur,YILMAZ Aslıhan,Gunaydin Seda,Arkain Begüm Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. , 2021, ss.897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
AMA Alibas I,YILMAZ A,Gunaydin S,Arkain B Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. . 2021; 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
Vancouver Alibas I,YILMAZ A,Gunaydin S,Arkain B Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. . 2021; 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
IEEE Alibas I,YILMAZ A,Gunaydin S,Arkain B "Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi." , ss.897 - 908, 2021. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
ISNAD Alibas, Ilknur vd. "Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi". (2021), 897-908. https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
APA Alibas I, YILMAZ A, Gunaydin S, Arkain B (2021). Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 9(5), 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
Chicago Alibas Ilknur,YILMAZ Aslıhan,Gunaydin Seda,Arkain Begüm Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 9, no.5 (2021): 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
MLA Alibas Ilknur,YILMAZ Aslıhan,Gunaydin Seda,Arkain Begüm Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.9, no.5, 2021, ss.897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
AMA Alibas I,YILMAZ A,Gunaydin S,Arkain B Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2021; 9(5): 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
Vancouver Alibas I,YILMAZ A,Gunaydin S,Arkain B Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2021; 9(5): 897 - 908. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
IEEE Alibas I,YILMAZ A,Gunaydin S,Arkain B "Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 9, ss.897 - 908, 2021. 10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170
ISNAD Alibas, Ilknur vd. "Kurutma Yöntemlerinin Deveci Armudunun Kurutma Kinetiği ve RenkParametreleri Üzerine Etkisi". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 9/5 (2021), 897-908. https://doi.org/10.24925/turjaf.v9i5.897-908.4170