Yıl: 2020 Cilt: 42 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 283 - 315 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14780/muiibd.854410 İndeks Tarihi: 29-07-2022

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

Öz:
Bu araştırma; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlıkalgılarının düzeyini belirlemek, bu algıların öğrenim türlerine, demografik özelliklere veya eğitimgörülen birime göre değişip değişmediğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirtilen amaçdoğrultusunda; detaylı bir literatür taraması yapılarak, alan araştırmasında kullanılacak anketinenstrümanları oluşturulmuştur. Etik kurul izin belgesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin proje desteği alınarak, Kahramanmaraş Sütçü İmamÜniversitesi’nde eğitim gören 533 adet öğrenciden anketler ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler analizedildiğinde, fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerin genel olarak finansal okuryazarlık algılarının iyidüzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik veMimarlık Fakültesi öğrencilerinin diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerine göre daha yüksek algılarınınolduğu gözlemlenmiştir. Öte yandan öğrencilerin cinsiyetlerinin, kredi kartı kullanım ve bireysel emekliliğesahip olma durumlarının finansal okuryazarlık algılarında anlamlı bir fark ortaya koymadığı görülmüştür.Ancak öğrencilerin yaşları ve internet bankacılığı kullanım durumları ile finansal okuryazarlıkları arasındaanlamlı farkların olduğu tespit edilmiştir. İlgili bulguların, araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yazında yer alan anketlerin geniş bir şekilde harmanlanması venicelik olarak iyi düzeyde değerlendirilebilecek bir örneklem üzerinden alan araştırmasının yürütülmesi,çalışmanın özgünlüğünü ve pratik uygulamalara ön ayak olma potansiyelini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: Üniversite Öğrencileri Finansal Okuryazarlık Ekonomi Bilgisi

A FIELD STUDY FOR THE DETERMINATION OF FINANCIAL LITERACY STATES OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY UNDERGRADUATE STUDENTS

Öz:
This research was carried out to determine the level of financial literacy perceptions of Kahramanmaraş Sütçü İmam University’s undergraduate students and to determine whether these perceptions change according to their education type, demographic characteristics or education department. In line with the stated purpose, detailed literature search was made and the instruments of the questionnaire to be used in the field research were created. With the ethics committee permission document and project support of Kahramanmaraş Sütçü İmam University Scientific Research Projects Coordination Department, data were collected via questionnaires from 533 students studying at Kahramanmaraş Sütçü İmam University. When the data obtained were analyzed, it was found that financial literacy perceptions of students in faculties and colleges are generally at a good level. In addition, it was observed that students of Faculty of Economics and Administrative Sciences and Faculty of Engineering and Architecture have higher perceptions than students of other faculties and colleges. On the other hand, it was seen that the gender of the students, their use of credit cards and their individual retirement did not make a significant difference in their perception of financial literacy. However, it was determined that there are significant differences between students’ ages with their use of internet banking and their financial literacy. It is thought that the relevant findings will be useful for researchers and practitioners. Moreover, the extensive blending of the questionnaires in the literature and the conduction of field research on a sample that can be evaluated at a good level in quantity reveal originality of the study and the potential of leading to practical implications.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ENGİN C, EREN A, BALKAR O (2020). KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. , 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
Chicago ENGİN CEM,EREN Arif selim,BALKAR Oğuz Emre KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. (2020): 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
MLA ENGİN CEM,EREN Arif selim,BALKAR Oğuz Emre KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. , 2020, ss.283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
AMA ENGİN C,EREN A,BALKAR O KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. . 2020; 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
Vancouver ENGİN C,EREN A,BALKAR O KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. . 2020; 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
IEEE ENGİN C,EREN A,BALKAR O "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI." , ss.283 - 315, 2020. 10.14780/muiibd.854410
ISNAD ENGİN, CEM vd. "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI". (2020), 283-315. https://doi.org/10.14780/muiibd.854410
APA ENGİN C, EREN A, BALKAR O (2020). KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42(2), 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
Chicago ENGİN CEM,EREN Arif selim,BALKAR Oğuz Emre KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 42, no.2 (2020): 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
MLA ENGİN CEM,EREN Arif selim,BALKAR Oğuz Emre KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.42, no.2, 2020, ss.283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
AMA ENGİN C,EREN A,BALKAR O KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 42(2): 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
Vancouver ENGİN C,EREN A,BALKAR O KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020; 42(2): 283 - 315. 10.14780/muiibd.854410
IEEE ENGİN C,EREN A,BALKAR O "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI." Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42, ss.283 - 315, 2020. 10.14780/muiibd.854410
ISNAD ENGİN, CEM vd. "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DURUMLARININ TESPİTİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI". Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 42/2 (2020), 283-315. https://doi.org/10.14780/muiibd.854410