Yıl: 2021 Cilt: 55 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 150 - 152 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381 İndeks Tarihi: 21-05-2022

Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu

Öz:
Herpes zoster, dorsal kök gangliyonlarında saklı kalan varicella-zoster virüsünün (VZV) reaktivasyonu sonucu oluşan, dermatomal tutulum gösteren, eritemli zeminde, ağrılı vezikülopapüllerle karakterize bir hastalıktır. İleri yaştaki ve immünosüprese kişilerde daha sık karşılaşılmakla birlikte her yaşta görülebilir. İnfantil dönemde ise çok nadirdir ve sağlıklı infantlarda genellikle virüse intrauterin maruziyet sonrası herpes zoster kliniği gelişir. Bu yazıda, postnatal VZV maruziyeti sonrası, nadir bir tutulum şekli olan ekstremite yerleşimli herpes zoster tablosu olan 12 aylık bir kız çocuğu sunulmuştur
Anahtar Kelime:

Herpes zoster case with extremity involvement after chickenpox infection in a healthy infant

Öz:
Herpes zoster is a dermatomal condition characterized by painful vesiculopapules on an erythematous background, resulting from the reactivation of varicella-zoster virus (VZV) hidden in the dorsal root ganglia. Although it is more common in older and immunosuppressed people, it can be seen at any age. It very rarely occurs in the infantile period, and in healthy infants, herpes zoster usually develops after intrauterine exposure to the virus. Herein, we present the case of a 12-month-old girl who developed a rare form of herpes zoster on the extremities after postnatal VZV exposure.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÖKÇEK G, Colgecen E (2021). Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. , 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
Chicago GÖKÇEK GÖZDE EMEL,Colgecen Emine Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. (2021): 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
MLA GÖKÇEK GÖZDE EMEL,Colgecen Emine Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. , 2021, ss.150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
AMA GÖKÇEK G,Colgecen E Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. . 2021; 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
Vancouver GÖKÇEK G,Colgecen E Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. . 2021; 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
IEEE GÖKÇEK G,Colgecen E "Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu." , ss.150 - 152, 2021. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
ISNAD GÖKÇEK, GÖZDE EMEL - Colgecen, Emine. "Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu". (2021), 150-152. https://doi.org/10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
APA GÖKÇEK G, Colgecen E (2021). Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi, 55(3), 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
Chicago GÖKÇEK GÖZDE EMEL,Colgecen Emine Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi 55, no.3 (2021): 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
MLA GÖKÇEK GÖZDE EMEL,Colgecen Emine Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi, vol.55, no.3, 2021, ss.150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
AMA GÖKÇEK G,Colgecen E Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi. 2021; 55(3): 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
Vancouver GÖKÇEK G,Colgecen E Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu. Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi. 2021; 55(3): 150 - 152. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
IEEE GÖKÇEK G,Colgecen E "Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu." Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi, 55, ss.150 - 152, 2021. 10.4274/turkderm.galenos.2021.45381
ISNAD GÖKÇEK, GÖZDE EMEL - Colgecen, Emine. "Sağlıklı bir infantta suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen ekstremite tutulumlu herpes zoster olgusu". Türkderm Türk deri hastalıkları ve frengi arşivi 55/3 (2021), 150-152. https://doi.org/10.4274/turkderm.galenos.2021.45381