Yıl: 2021 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 245 - 250 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.34108/eujhs.1040287 İndeks Tarihi: 30-05-2022

HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?

Öz:
Araştırma hastaların sosyal destekleri ile hemşirelik bakımını algılayışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini; Bingöl Devlet Hastanesi’nin cerrahi ve dahili servislerinde yatan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 1 Aralık 2018-1 Ocak 2019 tarihleri arasında hastanede yatan, araştırmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 299 hasta oluşturmuştur. Veriler “Hasta Bilgi Toplama Formu”, “Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği” ve “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada hastaların %76.6’sının evli olduğu, %81.6’sının daha önce hastanede yattığı, %52.8’inin kronik bir hastalığa sahip olduğu bulunmuştur. Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği’inden aldıkları puan ortalaması 66.28±9.99, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalaması 67.68±14.15, alt boyutlardan; algılanan aile desteği puan ortalaması 24.30±5.05, algılanan özel insan desteği puan ortalaması 24.24±4.79 ve algılanan arkadaş desteği puan ortalaması 19.14±7.12 olarak saptanmıştır. Hastaların hemşirelik bakımı algılayışları ile sosyal destekleri arasındaki ilişki incelendiğinde ise; Hemşirelik bakımını algılayış puanları ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin tüm alt boyut ölçek değerleri arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki (aile desteği için r=0.137, p=0.018; özel bir insan için r=0.119, p=0.039 ve arkadaşı desteği için r=0.169, p=0.003) olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda sosyal destek ile hemşirelik bakım algılayışı arasında çok zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Köse H, avşar g (2021). HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. , 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
Chicago Köse Hasan,avşar gülçin HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. (2021): 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
MLA Köse Hasan,avşar gülçin HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. , 2021, ss.245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
AMA Köse H,avşar g HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. . 2021; 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
Vancouver Köse H,avşar g HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. . 2021; 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
IEEE Köse H,avşar g "HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?." , ss.245 - 250, 2021. 10.34108/eujhs.1040287
ISNAD Köse, Hasan - avşar, gülçin. "HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?". (2021), 245-250. https://doi.org/10.34108/eujhs.1040287
APA Köse H, avşar g (2021). HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. Sağlık Bilimleri Dergisi, 30(3), 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
Chicago Köse Hasan,avşar gülçin HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. Sağlık Bilimleri Dergisi 30, no.3 (2021): 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
MLA Köse Hasan,avşar gülçin HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.30, no.3, 2021, ss.245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
AMA Köse H,avşar g HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 30(3): 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
Vancouver Köse H,avşar g HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 30(3): 245 - 250. 10.34108/eujhs.1040287
IEEE Köse H,avşar g "HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?." Sağlık Bilimleri Dergisi, 30, ss.245 - 250, 2021. 10.34108/eujhs.1040287
ISNAD Köse, Hasan - avşar, gülçin. "HASTALARIN SOSYAL DESTEKLERİ BAKIM ALGILAYIŞLARINI ETKİLER Mİ?". Sağlık Bilimleri Dergisi 30/3 (2021), 245-250. https://doi.org/10.34108/eujhs.1040287