Yıl: 2022 Cilt: 36 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 751 - 774 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33308/26674874.2022363464 İndeks Tarihi: 29-10-2022

Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi

Öz:
Çocukların gelişimlerine ve eğitimlerinin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunması amacıyla hazırlanan okul öncesi eğitim programının öğretmen adayları tarafından doğru anlaşılması ve uygulanması önemlidir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik planı hazırlama süreçlerini ve bu süreçlerdeki deneyimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışması ile desenlenmiştir. Veriler doküman analizi ve görüşme tekniği ile sırasıyla iki ayrı kaynaktan elde edilmiştir. Öncelikle, Program eğitimi dersini alan 50 öğretmen adayının her birinden ders saati içinde MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan tüm etkinlik türlerinden birer etkinlik planı hazırlaması istenmiş ve hazırladıkları planlar analiz edilmiştir. Sonra, bu adaylardan gönüllü 5 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Verilerin analizleri sonucunda üç temaya ulaşılmıştır: etkinlik planl ama sürecinde deneyimin önemli olması, çocukların gelişim özelliklerinin planlamada mutlaka göz önünde bulundurulması ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine ilişkin farkındalıkların olması öğretmen adaylarının etkinlik sürecinde önemli bir yere sahiptir. Çalışmanın sonuçlarında öğretmen adaylarının, çocukların gelişim özellikleri hakkında yetersiz hissettikleri için daha çok büyük yaş grubuna göre etkinlik planladıkları ve kendilerini sınırlandırdığını düşündükleri kazanım ve göstergeleri daha az tercih ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Investigation of Pre-Service Teachers’ Planning Process of the Activity Plan

Öz:
It is important that the preschool education program, which is prepared in order to contr ibute to the development of children and to increase the quality of children’s education, is well understood and implemented by the teacher candidates . This study aims to reveal the preservice teachers’ process of preparing the activity plan according to the preschool education program and their experiences in the process. This study was designed with a case study, which is one of the qualitative research methods. The data were obtained from two different sources, respectively, by document analysis and interview. First of all, each of the 50 pre -service teachers who took the Curriculum Education course was asked to prepare an activity plan from all the activity types in the MEB Preschool Education Program during the class hour and these plans were analysed. Then, semi-structured interviews were conducted with 5 volunteers among these preservice teachers. As a result of the data analysis, 3 themes related to the activity planning process emerged: the importance of experience, the knowledge of the developmental characteristics of children, and the awareness of the candidates about their professional development. Furthermore, it was seen that because the pre-service teachers felt inadequate about the developmental characteristics of children, they planned activities for the older age group and preferred less acquisitions and indicators that they thought limited themselves.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Ozturk Y, OZER Z, GANGAL M (2022). Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. , 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
Chicago Ozturk Yasin,OZER ZELIHA,GANGAL MERVE Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. (2022): 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
MLA Ozturk Yasin,OZER ZELIHA,GANGAL MERVE Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. , 2022, ss.751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
AMA Ozturk Y,OZER Z,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. . 2022; 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
Vancouver Ozturk Y,OZER Z,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. . 2022; 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
IEEE Ozturk Y,OZER Z,GANGAL M "Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi." , ss.751 - 774, 2022. 10.33308/26674874.2022363464
ISNAD Ozturk, Yasin vd. "Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi". (2022), 751-774. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363464
APA Ozturk Y, OZER Z, GANGAL M (2022). Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 36(3), 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
Chicago Ozturk Yasin,OZER ZELIHA,GANGAL MERVE Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi 36, no.3 (2022): 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
MLA Ozturk Yasin,OZER ZELIHA,GANGAL MERVE Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.36, no.3, 2022, ss.751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
AMA Ozturk Y,OZER Z,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2022; 36(3): 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
Vancouver Ozturk Y,OZER Z,GANGAL M Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2022; 36(3): 751 - 774. 10.33308/26674874.2022363464
IEEE Ozturk Y,OZER Z,GANGAL M "Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi." Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 36, ss.751 - 774, 2022. 10.33308/26674874.2022363464
ISNAD Ozturk, Yasin vd. "Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Planının Öğretmen Adayları Tarafından Planlama Sürecinin İncelenmesi". Yaşadıkça Eğitim Dergisi 36/3 (2022), 751-774. https://doi.org/10.33308/26674874.2022363464