Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 158 - 168 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 15-06-2021

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme

Öz:
Eğitimin her aşamasında olduğu gibi okul öncesi eğitimde de, öğretmenin mesleki yeterlilikleri büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırma eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilik algılarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada bu çerçevede Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1. ,2. ,3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 147 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Betimsel tarama modelinde desenlenenaraştırmada, demografik bilgi formu ve öğretmen yeterlilik algılarını sekiz boyutta ölçen “Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği” uygulanmıştır. Bunun yanında toplam 20 öğrenciyle, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının uluslararası değerler ve çevre ile ilişkiler en fazla yeterli olarak algıladıkları alanların başında gelirken, alan bilgisi ve öğrenme-öğretme alanı en az yeterli olarak algıladıkları alanlardır. Sınıflara göre tüm öğretmen yeterliliklerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır (p<0,05). Genel olarak öğretmen adaylarının tüm yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar ortalamanın üzerindedir.
Anahtar Kelime:

A Research on The Perception of Teacher Competency of Preschool Teacher Candidates

Öz:
Occupational competencies of teachers have vital importance in preschool education as in the all other stages of the education. In thisrespect, the research aims to determine occupational competencies of preschool teacher candidates who are studying at preschooldepartment of education faculty. In the research in this frame, a survey was administered to 147 students of Faculty of EducationPreschool Department. In this descriptive survey modeled research, demographic information form and “Teacher CompetenciesScale” including eight factors were applied. In addition, a total of 20 students were subjected to deep interview with semi conductedquestions. According to results of the study, content knowledge and learning-teaching areas were less sufficient areas of students,whereas international values and environmental relations were the most sufficient areas. There were statistically significantdifferences for all teacher competencies based on class of students (p<0,05). In general, all points of competencies were over meanvalues for all teacher candidates.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKTEMUR GÜRLER S, Tekmen B (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. , 158 - 168.
Chicago AKTEMUR GÜRLER SERAP,Tekmen Belkıs Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. (2020): 158 - 168.
MLA AKTEMUR GÜRLER SERAP,Tekmen Belkıs Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. , 2020, ss.158 - 168.
AMA AKTEMUR GÜRLER S,Tekmen B Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. . 2020; 158 - 168.
Vancouver AKTEMUR GÜRLER S,Tekmen B Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. . 2020; 158 - 168.
IEEE AKTEMUR GÜRLER S,Tekmen B "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme." , ss.158 - 168, 2020.
ISNAD AKTEMUR GÜRLER, SERAP - Tekmen, Belkıs. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme". (2020), 158-168.
APA AKTEMUR GÜRLER S, Tekmen B (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education, 7(1), 158 - 168.
Chicago AKTEMUR GÜRLER SERAP,Tekmen Belkıs Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education 7, no.1 (2020): 158 - 168.
MLA AKTEMUR GÜRLER SERAP,Tekmen Belkıs Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education, vol.7, no.1, 2020, ss.158 - 168.
AMA AKTEMUR GÜRLER S,Tekmen B Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education. 2020; 7(1): 158 - 168.
Vancouver AKTEMUR GÜRLER S,Tekmen B Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme. Başkent University Journal of Education. 2020; 7(1): 158 - 168.
IEEE AKTEMUR GÜRLER S,Tekmen B "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme." Başkent University Journal of Education, 7, ss.158 - 168, 2020.
ISNAD AKTEMUR GÜRLER, SERAP - Tekmen, Belkıs. "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlilik AlgılarıÜzerine Bir İnceleme". Başkent University Journal of Education 7/1 (2020), 158-168.