Yıl: 2023 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 211 - 228 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32329/uad.1298967 İndeks Tarihi: 14-06-2023

Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması

Öz:
Son dönemde dünyada ve Türkiye’de akademisyenler değerlendirilirken performans ve sıralama öne çıkmaktadır. Akademisyenlerle ilgili yapılan çalışmalar genel itibariyle akademisyenleri listelemeye yönelik olup, akademisyenlere başarıyı getiren yetişme süreçlerinin ele alınmadığı görülmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, seçkin akademisyen olarak tanımlanan başarılı akademisyenlerin kariyerlerinin gelişim ve kariyer kimliklerinin inşa süreçlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemiyle tasarlanan araştırmada, vaka çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma iki aşamalı yürütülmüştür. İlk aşamada sosyal ve beşerî bilimler (a), fen ve mühendislik bilimleri (b) ve sağlık bilimleri ve yaşam (c) alanlarından birer akademisyene ait önce doküman incelemesi yapılmış, ikinci aşamada ise akademisyenlerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Deşifre edilen mülakat dokümanları anlatı analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak seçkin akademisyenlerin kariyer kimliklerini merak ve sürekli çalışma üzerine kurdukları görülmüştür. Kariyer kimliklerini inşa ederken rol modeller kariyerlerini çalışma disiplini ile ve akademik olarak etkilemiştir. Seçkin akademisyenlerin doktora süreçlerinde doktora tezi onları geliştirmiş ve danışmanları onları olumlu yönde etkilemiştir. Çıkardıkları yayınlar kariyerlerinin merkezindedir ve kariyer başarılarının göstergesidir. Seçkin akademisyenler akademik çalışmalarını ekip çalışması ve iş birliği ile yürütmektedirler. Aynı zamanda kurdukları uluslararası ilişkiler de bu çalışmalarına destek olmuştur. Akademisyenlerin yaptıkları akademik işler yanında, vakitlerini alan yayın dışı akademik işleri de mevcuttur. Bütün bunların yanında seçkin akademisyenlerin önemli başarıları vardır ve kariyer kimliklerinde bu başarıyı vurgulamaktadırlar.
Anahtar Kelime: Seçkin Akademisyen Kariyer Kimliği Kariyer Kimliğinin İnşası Anlatı Vaka çalışması

Constructing the Career Identity of Academics: A Multiple Case Study on Distinguished Academics

Öz:
Recently, performance and ranking have come to the forefront in the evaluation of academics in the world and in Turkey. Studies on academics generally aim at listing academics, and it is seen that the educational processes that bring success to academics are not addressed. With this in mind, the purpose of this research is to examine the development of the careers of successful academics, defined as distinguished academics, and the construction processes of their career identities. A case study approach was adopted in the study, which was conducted using a qualitative research method. The research was conducted in two stages. In the first stage, a document analysis of an academic from the fields of social sciences and humanities (a), science and engineering (b), and health sciences and life (c) was conducted, and in the second stage, interviews were conducted with the academics. The transcribed interview documents were subjected to narrative analysis. As a result, it was found that distinguished academics constructed their career identities based on curiosity and continuous work. In constructing their career identities, role models influenced their careers in terms of work discipline and academic training. Their doctoral processes have influenced them both with their dissertations and with their advisors and occupy an important place. The publications they publish demonstrate their career success and are central to their lives. They carry out their work through international relationships, collaborations and teamwork. In addition, there are academic activities that are not publications, and these activities take a lot of time. Finally, distinguished academics have very important achievements and this is an important part of their career identity.
Anahtar Kelime: Distinguished Academics Career Identity Career Identity Construction Narrative Case Study

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Bircan Altınsoy H, ERDOGMUS N (2023). Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. , 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
Chicago Bircan Altınsoy H. Merve,ERDOGMUS NIHAT Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. (2023): 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
MLA Bircan Altınsoy H. Merve,ERDOGMUS NIHAT Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. , 2023, ss.211 - 228. 10.32329/uad.1298967
AMA Bircan Altınsoy H,ERDOGMUS N Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. . 2023; 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
Vancouver Bircan Altınsoy H,ERDOGMUS N Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. . 2023; 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
IEEE Bircan Altınsoy H,ERDOGMUS N "Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması." , ss.211 - 228, 2023. 10.32329/uad.1298967
ISNAD Bircan Altınsoy, H. Merve - ERDOGMUS, NIHAT. "Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması". (2023), 211-228. https://doi.org/10.32329/uad.1298967
APA Bircan Altınsoy H, ERDOGMUS N (2023). Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), 6(2), 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
Chicago Bircan Altınsoy H. Merve,ERDOGMUS NIHAT Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online) 6, no.2 (2023): 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
MLA Bircan Altınsoy H. Merve,ERDOGMUS NIHAT Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.6, no.2, 2023, ss.211 - 228. 10.32329/uad.1298967
AMA Bircan Altınsoy H,ERDOGMUS N Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online). 2023; 6(2): 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
Vancouver Bircan Altınsoy H,ERDOGMUS N Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması. Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online). 2023; 6(2): 211 - 228. 10.32329/uad.1298967
IEEE Bircan Altınsoy H,ERDOGMUS N "Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması." Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), 6, ss.211 - 228, 2023. 10.32329/uad.1298967
ISNAD Bircan Altınsoy, H. Merve - ERDOGMUS, NIHAT. "Akademisyenlerin Kariyer Kimliğinin İnşası: Seçkin Akademisyenler Üzerine Bir Çoklu Vaka Çalışması". Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online) 6/2 (2023), 211-228. https://doi.org/10.32329/uad.1298967