Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 56 Sayfa Aralığı: 607 - 625 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.53444/deubefd.1227283 İndeks Tarihi: 29-06-2023

Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy

Öz:
The purpose of this study is to reveal the prospective teachers’ views on renewable energy. The study employed a qualitative research method. A total of 30 prospective science teachers attended the study. A purposeful sampling method was used to choose the participants. Prospective teachers who had taken courses related to Environmental Education before participated in the study. Three open-ended questions prepared by the researchers were used to collect data. Questions on the importance of using renewable energy sources, obstacles to the usage of renewable energy sources, and increasing the usage of renewable energy sources were posed to the prospective teachers. Their answers to questions were collected in writing. Content analysis was used to analyze the collected data. The findings were divided into categories and then the themes were specified. Prospective teachers’ views about the concept of renewable energy were demonstrated through the themes and categories. The results of the study showed that prospective teachers had various views of renewable energy sources but that their views were not at the desired level. The results could provide policymakers with new information about renewable energy in the process of planning teacher training in the long term to raise society’s awareness in the national arena.
Anahtar Kelime: Renewable energy sources content analysis prospective teachers renewable energy view qualitative research

Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kavramına ilişkin Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya toplam olarak 30 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların seçimi sırasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya daha önce çevre eğitimi ile ilgili dersler almış olan öğretmen adayları katılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan üç açık uçlu soru veri toplamak için kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının önemi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önündeki engeller ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması konularında sorular sorulmuştur. Sorulara verilmiş olan cevaplar yazılı olarak toplandı. Toplanan verilerin analizi sırasında içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular kategorilere ayrılmış ve daha sonra temalar belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kavramına ilişkin görüşleri temalar ve kategoriler aracılığıyla ortaya konmuştur. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalıklarının olduğunu ancak bilgilerinin istenilen düzeyde olmadığını göstermiştir. Sonuçlar, politika yapıcılara, ulusal alanda toplumun farkındalığını artırmak için uzun vadede öğretmen eğitiminin planlanması sürecinde yenilenebilir enerji hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.
Anahtar Kelime: Yenilenebilir enerji kaynakları içerik analizi öğretmen adayları yenilenebilir enerji görüş nitel araştırma

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ŞEN Ş, TEMEL S (2023). Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. , 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
Chicago ŞEN Şenol,TEMEL SENAR Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. (2023): 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
MLA ŞEN Şenol,TEMEL SENAR Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. , 2023, ss.607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
AMA ŞEN Ş,TEMEL S Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. . 2023; 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
Vancouver ŞEN Ş,TEMEL S Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. . 2023; 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
IEEE ŞEN Ş,TEMEL S "Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy." , ss.607 - 625, 2023. 10.53444/deubefd.1227283
ISNAD ŞEN, Şenol - TEMEL, SENAR. "Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy". (2023), 607-625. https://doi.org/10.53444/deubefd.1227283
APA ŞEN Ş, TEMEL S (2023). Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
Chicago ŞEN Şenol,TEMEL SENAR Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , no.56 (2023): 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
MLA ŞEN Şenol,TEMEL SENAR Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol., no.56, 2023, ss.607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
AMA ŞEN Ş,TEMEL S Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; (56): 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
Vancouver ŞEN Ş,TEMEL S Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; (56): 607 - 625. 10.53444/deubefd.1227283
IEEE ŞEN Ş,TEMEL S "Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy." Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, , ss.607 - 625, 2023. 10.53444/deubefd.1227283
ISNAD ŞEN, Şenol - TEMEL, SENAR. "Prospective Teachers' Views on the Concept of Renewable Energy". Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 56 (2023), 607-625. https://doi.org/10.53444/deubefd.1227283