Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 207 - 228 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21612/yader.2021.013 İndeks Tarihi: 08-06-2022

Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi

Öz:
Çalışmada, Türkiye’de yaratıcı drama eğitmeni yetiştirmenin yanı sıra müze konusunda çeşitli çalışmalar yapan, müze birimine sahip olan ve kongreler düzenleyen Özel Doğaç Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Kursunda tamamlanan projeler incelenmiştir. 681 proje içinde müze ile ilgili toplam 16 bitirme projesinin olduğu saptanmıştır. Projeler, doküman analizi yoluyla incelenmiş, bu süreçte Yaratıcı Drama ile Tasarlanan Müze Uygulamaları İçin Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, araştırma sorularıyla paralel bir şekilde belirlenen başlıklar (katılımcılar, örneklenen müzeler, çalışma alanı, atölye başlıkları, projelerin süresi, kullanılan mekânlar) halinde değerlendirilip sunulmuştur. Değerlendirilen her bir konu başlığı tablo, grafik gibi görseller kullanılarak somutlaştırılmaya çalışılmış ve elde edilen bulgular yorumlarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcı grupların sıklıkla örgün eğitimle bağlantılı bir şekilde belirlendiği; kazanımların çoğunlukla eğitim programından bağımsız bir şekilde oluşturulduğu ve incelenen çalışmaların ağırlıklı olarak tarihle ilişkilendirilen müzelerde gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Söz konusu projelerdeki çalışma alanlarının çoğunlukla müze eğitimi, bölgenin tarihi ve kültürel önemi, tarih öğretimi, geleneksel el sanatları gibi müzeyi ve müzedeki eserleri ya da belirli bir konuyu müzede öğrenmeye dayalı çalışmalar olduğu görülmektedir. Ayrıca müze bilinci ve müze okuryazarlığına da katkı sağlayan çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ek olarak, müze binalarının (koleksiyonlarının bulunduğu alanlar) ve dersliklerin en sık kullanılan mekânlar olduğu, bununla birlikte müze bahçesi, müze eğitim atölyesi gibi müzelerin bir bileşeni olan diğer alanların da çalışmalarda kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurularak ileride yapılacak çalışmalar için öneriler geliştirilmiştir: 1. Çalışma grubuna örgün eğitim ağı ile ulaşabilecek drama eğitmenleri, katılımcı grubun eğitim ve meslekle ilgili arka planlarını çeşitlendirerek farklı gruplara ulaşabilmek için velilerle çalışmalar yapabilir; 2. Projeler yalnızca örgün eğitim ile bağlantılı olarak değil aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirilebilir. Bunun için ortak amaçlarda buluşulabilecek farklı sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir; 3. Drama eğitmenleri farklı müze türlerinde çalışma konusunda teşvik edilebilir, özellikle dramanın bir sanat eğitimi alanı olduğu düşünüldüğünde çağdaş sanat müzelerinin kullanımı desteklenebilir; 4. Projeler hem dramanın bir disiplin olarak amaçlarını yerine getirmesi hem de müzelerin toplumsal misyonunu gerçekleştirebilmesi amacıyla sosyal konular üzerine gerçekleştirilebilir
Anahtar Kelime: Müzede drama, Müze eğitimi, Çağdaş müze, Yaratıcı drama, Müze bilinci

Examining Creative Drama Projects Developed for Museums

Öz:
In the study, the projects completed within Doğaç Creative Drama Leadership programme, which not only trains creative drama leaderships, but also organizes congresses, carries out various works on museums and has a museum unit, were examined. Thus, the sample of the study was determined purposefully. It was determined that there are 16 projects related to the museums among 681 projects. The projects were examined through document analysis, and the Evaluation Form for Museum Practices Designed Through Creative Drama was used in this process. The results were evaluated and presented under categories (participants, sampled museums, study area, workshop titles, duration of the projects, spaces used) determined in parallel with the research questions. Each category was embodied by using visuals such as tables and graphics. Also, the findings were supported by comments. As a result of the research, it is revealed that the participant groups were often determined in connection with formal education networks. Also, it is seen that the objectives of the projects were mostly stated independently of the curriculum. Additionally, the projects examined are mainly implemented in museums associated with history. It is also shown that the fields in the projects are museum education, the historical and cultural importance of the region, history teaching, traditional handicrafts, and the objects in the museum or teaching some subjects in the museum. Moreover, it is seen that there are studies that contribute to museum awareness and museum literacy. In addition to these, it is observed that museum buildings (areas where their collections are located) and classrooms are the most frequently used spaces in the implementation process of the projects, while other areas that are components of museums such as museum garden and museum education workshop are also used. Based on the results of the research, suggestions for future creative drama projects related to museums are as follow: 1. In order to create groups including different educational backgrounds or professional experiences, parents can be participants of the projects if it is more appropriate to evaluate school networks for creative drama leaders; 2. In order to reach various participant groups, different nongovernmental organizations can be collaborated to achieve common goals. In this way, the goals of contemporary museology which is about serving and reaching out to every group in society can be met; 3. The leaders can be encouraged to utilize different kinds of museums, especially contemporary art museums because drama is an arts education area; 4. The study areas of the future projects implemented in museums may include social issues. In this way, the main objectives of the creative drama and the mission of the museums can be achieved.
Anahtar Kelime: Drama in museum, Museum education, Contemporary museum, Creative drama, Museum awareness

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SİVRİKAYA G, KARAOSMANOGLU G (2021). Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. , 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
Chicago SİVRİKAYA Gizem,KARAOSMANOGLU GOKHAN Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. (2021): 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
MLA SİVRİKAYA Gizem,KARAOSMANOGLU GOKHAN Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. , 2021, ss.207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
AMA SİVRİKAYA G,KARAOSMANOGLU G Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. . 2021; 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
Vancouver SİVRİKAYA G,KARAOSMANOGLU G Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. . 2021; 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
IEEE SİVRİKAYA G,KARAOSMANOGLU G "Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi." , ss.207 - 228, 2021. 10.21612/yader.2021.013
ISNAD SİVRİKAYA, Gizem - KARAOSMANOGLU, GOKHAN. "Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi". (2021), 207-228. https://doi.org/10.21612/yader.2021.013
APA SİVRİKAYA G, KARAOSMANOGLU G (2021). Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 16(2), 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
Chicago SİVRİKAYA Gizem,KARAOSMANOGLU GOKHAN Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi 16, no.2 (2021): 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
MLA SİVRİKAYA Gizem,KARAOSMANOGLU GOKHAN Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, vol.16, no.2, 2021, ss.207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
AMA SİVRİKAYA G,KARAOSMANOGLU G Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi. 2021; 16(2): 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
Vancouver SİVRİKAYA G,KARAOSMANOGLU G Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi. Yaratıcı Drama Dergisi. 2021; 16(2): 207 - 228. 10.21612/yader.2021.013
IEEE SİVRİKAYA G,KARAOSMANOGLU G "Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi." Yaratıcı Drama Dergisi, 16, ss.207 - 228, 2021. 10.21612/yader.2021.013
ISNAD SİVRİKAYA, Gizem - KARAOSMANOGLU, GOKHAN. "Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi". Yaratıcı Drama Dergisi 16/2 (2021), 207-228. https://doi.org/10.21612/yader.2021.013