Yıl: 2008 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 615 - 635 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia

Öz:
Bu çalışmada, Manisa fay zonu’nun batı kesiminin evrimiyle bağlantılı olarak yeniden hareketlenmeye (reaktivasyona) işaret eden stratigrafik ve yapısal verilerin sunulması amaçlanmıştır. Manisa fay zonu Gediz Grabeni’nin devamı niteliğindeki Manisa havzası’nın güney kenarını denetleyen jeomorfolojik olarak belirgin kuzeye eğimli bir dağ önü fay zonudur. Manisa fay zonu, batı ucunda, sol kademeli üç fay segmenti içerir. Her bir segment uydu görüntüsü ve topoğrafik haritalardan kolaylıkla tanınabilen sarp topoğrafik şevlerle karakterize olur. Fay sarplıkları birkaç metre ile birkaç yüz metre arasında değişir. Her fay segmenti ortalama 3 km uzunluğundadır ve zigzag şekilli olan toplam fay uzunluğu 10 km’dir. Fay segmentleri birleşerek aralarında aktarım rampalarının oluşumunu sağlamıştır. Bu tip fay geometrileri verev hareketin gözlendiği eskiden oluşmuş yapıların yeniden aktif hale geçtiği bölgelerde oluşurken, fay segmentleri üzerindeki üç farklı yönelime sahip fay çizikleri bu yorumun en önemli verilerini oluştururlar. Burada, iki farklı doğrultu-atım yönelimine sahip fay çizikleri, eğim-atım yönelimli çizikler tarafından kesilmektedir. Fay zonlarındaki kinematik göstergeler kayma yönünün sistematik olarak değiştiğini de göstermektedir. Bunun yanında, Manisa fay zonu’nun bölgesel genişleme doğrultusuna dik olan orta kesimlerinde yaklaşık saf eğim-atım hareketi oluşurken, fay zonunun bitim yerlerinde verev atım hareketi tanımlanmıştır. Sonuç olarak, Manisa fay zonu Miyosen’den beri en az üç kez hareket etmiştir: (i) D–B uzanımlı Miyosen–Erken Pliyosen yaşlı sıkışma evresinde sol doğrultu atımlı faylanma oluşumu, (ii) KD–GB uzanımlı Pliyo–Kuvaterner genişleme evresinde fayın batı ucunda sağ verev atımlı faylanma oluşumu, (iii) KD–GB uzanımlı genişleme tektonik rejiminde Manisa fay zonu’nun yeniden aktif hale geçerek yaklaşık saf eğim atımlı faylanma şeklinde işlemesi. Yukarıda belirtilen arazi verilerine göre, Batı Anadolu’daki D–B uzanımlı normal faylar Miyosen’den beri farklı gerilme rejimlerinde oluşup, yeniden hareket kazanmışlar ve eski çalışmaların aksine bu fayların basit bir K–G genişlemeyle oluşamayacağını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AMBRASEYS, N.N. 2001. Reassement of earthquakes, 1900–1999, in the Eastern Mediterranean and middle East. Geophysical Journal International 145, 471–485.
 • AMBRASEYS, N.N. & JACKSON, J.A. 1998. Faulting associated with historical and recent earthquakes in the Eastern Mediterranean region. Geophysical Journal International 133, 390–406.
 • ANGELIER, J. 1984. Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal of Geophysical Research 80, 5835–48.
 • ANGELIER, J. 1991. Inversion of field data in fault tectonics to obtain regional stress. III: A new rapid direct inversion method by analytical means,. Geophysical Journal International 103, 363–76.
 • ANGELIER, J. 1994. Fault slip analysis and paleostress reconstruction. In: Hancock, P.L. (ed), Continental Deformation. Pergamon Press, Oxford, 53–100.
 • ANGELIER, J., DUMONT, J.F., KARAMANDERESİ, İ.H., POISSON, A., ŞİMŞEK, Ş. & UYSAL, Ş. 1981. Analyses of fault mechanisms and expansion of Soutwestern Anatolia since the Late Miocene. Tectonophysics 75, T1–T9.
 • ARPAT, E. & BİNGÖL, E. 1969. The rift system of the western Turkey throughts on its development. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 73, 1–9.
 • BELLAHSEN, N. & DANIEL, J.M. 2005. Fault reactivation control on normal fault growth: an experimental study. Journal of Sructural Geology 27, 769–780.
 • BONINI, M., SOURIOT, T., BOCCALETTI, M. & BRUN, J.-P. 1997. Successive orthogonal and oblique extension episodes in a rift zone: laboratory experiments with application to the Ethiopian Rift. Tectonics 16, 347–362.
 • BOZKURT, E. 2001. Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodinamica Acta 14, 3–30.
 • BOZKURT, E. 2003. Origin of NE-trending basins in western Turkey, Geodinamica Acta 16, 61–81.
 • BOZKURT, E. 2004. Granitoid rocks of the southern Menderes Massif (southwestern Turkey): field evidence for Tertiary magmatism in an extensional shear zone. International Journal of Earth Sciences 93, 52–71.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. Journal of the Geological Society, London 151, 213–216.
 • BOZKURT, E. & ROJAY, B. 2005. Episodic, two-stage Neogene extension and short-term intervening compression in western Anatolia: field evidence from the Kiraz basin and Bozdağ horst. Geodinamica Acta 18, 299–316.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey, Geological Magazine 141, 63–79.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2006. Evolution of the large-scale active Manisa Fault, Southwest Turkey: implications on fault development and regional tectonics. Geodinamica Acta 19, 427–453.
 • ÇİFTÇİ, N.B. & BOZKURT, E. 2007. Anomalous stress field and active breaching at relay ramps: a field example from Gediz Graben, SW Turkey. Geological Magazine 144, 687–699.
 • COLLINS, A.S. & ROBERTSON, A.H.F. 2003. Kinematic evidence for late Mesozoic–Miocene emplacement of the Lycian Allochthon over the Western Anatolia Belt, SW Turkey. Geological Journal 38, 1–16.
 • CRIDER, J.G. 2001. Oblique slip and the geometry of normal-fault linkage: mechanics and a case study from the Basin and Range in Oregon. Journal of Structural Geology 23, 1997–2009.
 • CRIDER, J.G. & PEACOCK, D.C.P. 2004. Initiation of brittle faults in the upper crust: a review of field observations. Journal of Structural Geology 26, 691–707.
 • DEWEY, J.F. & ŞENGÖR, A.M.C. 1979. Aegean and surrounding region: Complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of America Bulletin 90, 84–92.
 • DUBOIS, A., ODONNE, F., MASSONNAT, G., LEBOURG, T. & FABRE, R. 2002. Analoque modelling of fault reactivation: tectonic inversion and oblique remobilisation of grabens. Journal of Structural Geology 24, 1741–1752.
 • DUMONT, J.F., UYSAL, Ş., ŞİMŞEK, Ş., KARAMANDERESİ, İ.H. & LETOUZEY, J. 1980. Formation of the grabens in southwestern Turkey. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey Bulletin 92, 7–18.
 • EMRE, T. 1996. Gediz Graben’nin tektonik evrimi [Geology and tectonics of Gediz graben]. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 171–185 [in Turkish with English abstract].
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 2007. Tectonic evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben: evidence for compression/uplift-related basin formation overprinted by extensional tectonics in west Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 441–470.
 • EMRE, Ö., ERE, Ö., ÖZALP, S., DOĞAN, A., ÖZAKSOY, V., YILDIRIM, C. & GÖKTAŞ, F. 2005. İzmir Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Potansiyelleri [Earthquake Potential and Active Faults of İzmir and Surroundings]. Mineral Research and Exploration Institute (MTA) of Turkey, Report no. 10754, Ankara [in Turkish, unpublished]. ENGLAND, P. 2003. The alignment of Earthquake T-axes with the principal axes of geodetic strain in the Aegean region. Turkish Journal of Earth Sciences 12, 47–54.
 • ERDOĞAN, B. 1990. İzmir-Ankara zonunun İzmir ile Seferihisar arasındaki bölgede stratigrafik özellikleri ve tektonik evrimi [Stratigraphic characteristics and tectonic evolution of the İzmir-Ankara zone in the area between İzmir and Seferihisar]. Turkish Association of Petroleum Geologists (TPJD) Bulletin 2, 1–20.
 • ERSOY, Y. & HELVACI, C. 2007. Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene bimodal (ultrapotassic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi Basin, Western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 16, 117–139.
 • EYİDOĞAN, H. & JACKSON, J.A. 1985. A seismological study of normal faulting in the Demirci, Alaşehir and Gediz earthquake of 1969- 1970 in western Turkey: implications for the nature and geometry of deformationdeformation in the continental crust. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 81, 569–607.
 • JACKSON, J. & MCKENZIE, D. 1988. The relationship between plate motions and seismic moment tensors and rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal 93, 45–73.
 • HANCOCK, P.L. & BARKA, A.A. 1987. Kinematic indicators on active normal faults in western Turkey. Journal of Structural Geology 9, 573– 584.
 • HARDCASTLE, K.C. & HILLS, L.S. 1991. BRUTE3 and SELECT: Quick Basic 4 programmes for determination of stress tensor configurations and separation of heteregenous populations of fault slip data. Computer Geoscience 17, 23–43.
 • HIGGINS, R.I. & HARRIS, L.B. 1997. The effect of cover composition on extensional faulting above re-activated basement faults: results from analog modeling. Journal of Structural Geology 19, 89–98.
 • HILLS, E.S. 1961. Morphotectonics and geomorphical sciences with special reference to Australia. Journal of the Geological Society, London 117, 77–89.
 • HOLDSWORTH, R.E., BUTLER, C.A. & ROBERTS, A.M. 1997. The recognition of reactivation during continental deformation. Journal of the Geological Society, London 154, 73–78.
 • IŞIK, V., TEKELİ, O. & SEYİTOĞLU, G. 2004. The 40Ar/39Ar age of extensional ductile deformation and granitoid intrusion in the northern Menderes core complex: implications for the initiation of extensional tectonics in western Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 23, 555–566.
 • KAYA, O. 1979. Ortadoğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği [Neogene Stratigraphy and tectonics of the middle-east Aegean depression]. Geological Society of Turkey Bulletin 22, 35– 58 [in Turkish with English abstract].
 • KAYA, O., ÜNAY, G., EICHHORN, S., HASSENRÜCK, S., KNAPPE, A., PEKDEĞER, A. & MAYDA, S. 2004. Halitpaşa transpressive zone: implications for an Early Pliocene compressional phase in central western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 13, 1–13.
 • KAYA, O., ÜNAY, E., GÖKTAŞ, F. & SARAÇ, G. 2007. Early Miocene stratigraphy of Central West Anatolia, Turkey: implications for the tectonic evolution of the Eastern Aegean area. Geological Journal 42, 85–109.
 • KAYMAKCI, N. 2006. Kinematic development and paleostress analysis of Denizli basin (west Turkey): implications of spatial variation of relative paleostress magnitudes and orientations. Journal of Asian Earth Sciences 27, 207–222.
 • KOÇYİĞİT, A. & ÖZACAR, A. 2003. Extensional neotectonic regime through the NE edge of outer Isparta Angle, SW Turkey: new field and seismic data. Turkish Journal of Earth Sciences 12, 67–90.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605–616.
 • KOERI 2007. Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute web site. http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/ lst5.asp.
 • LELOUP, P.H., LACASSIN, R., TAPPONNIER, P., SCHARER, U., ZHONG, D., LIU, X., ZHANG, L., JI, S. & PHAN, T.T. 1995. The Ailao Shan-Red River shear zone (Yunnan China), tertiary transform boundary of Indochina. Tectonophysics 251, 3–84.
 • LENK, O., TÜRKEZER, A., ERGİNTAV, S., KURT, A.İ. & BELGEN, A. 2003. Monitoring the kinematics of Anatolia using permenant GPS network stations. Turkish Journal of Earth Sciences 12, 55–66.
 • LIN, A., MIYATA, T. & WANG, T. 1998. Tectonic characteristics of the central segment of the Tancheng-Lujiang fault zone, Shandong Peninsula, eastern China. Tectonophysics 293, 85–104.
 • MALAVIEILLE, J., GUIHOT, P., COSTA, S., LARDEAUX, J. M. & GARDIEN, V. 1990. Collapse of the thickened Variscan crust in the French Massif Central: Mont Pilat extensional shear zone and St. Etienne Late Carboniferous basin. Tectonophysics 177, 139–149.
 • MANIATIS, G. & HAMPEL, A. 2008. Along-strike variations of the slip direction on normal faults: Insights from three-dimensional finiteelement models. Journal of Structural Geology 30, 21–28.
 • MARTIN, S., BIGAZZI, G., ZATTIN, M., VIOLA, G. & BALESTRIERI, M.L. 1998. Neogenic kinematics of the Giudicarie fault (central-eastern Alps, Italy): new apatite fission-track data. Terra Nova 10, 217–221.
 • MARUYAMA, T. & LIN, A. 2004. Slip sense inversion on active strike-slip faults in southwest Japan and its implications for Cenozoic tectonic evolution. Tectonophysics 383, 45–70.
 • MCKENZIE, D. P. 1978. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 55, 217–254.
 • MIALL, A.D. 2000. Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer, Berlin.
 • OKAY, A.İ. & SİYAKO, M. 1993. The revised location of the İzmir-Ankara Suture in the region between Balıkesir and İzmir. In: TURGUT, S. (ed), Tectonics and Hydrocarbon Potential of Anatolia and Surrounding Regions. Ozan Sungurlu Symposium Proceedings, Ankara, 333–355 [in Turkish].
 • OKAY, A.İ., SATIR, M., SİYAKO, M., MONIE, P., METZGER, R. & AKYÜZ, S. 1996. Paleo- and Neo-Tethyan events in northwestern Turkey: Geologic and geochronologic constrains. In: YIN, A. & HARRISON, M. (eds), The Tectonic Evolution of Asia. Cambridge University Press, 420–441.
 • ÖZER, S. & SÖZBİLİR, H. 2003. Presence and tectonic significance of Cretaceous rudist species in the so-called Permo–Carboniferous Göktepe Formation, central Menderes metamorphic massif, western Turkey. International Journal of Earth Sciences 92, 397–404.
 • ÖZKAYMAK, Ç. & SÖZBİLİR, H. 2006. Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasyon [Geological properties of western part of the active Manisa Fault; fault reactivation on active faults]. 10th Meeting of Active Tectonics Research Group, Abstracts, 68–70.
 • PATON, S. 1992. Active normal faulting, drainage patterns and sedimentation in southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London 149, 1031–1044.
 • RANALLI, G. 2000. Rheology of the crust and its role in tectonic reactivation. Journal of Geodynamics 30, 3–15.
 • RING, U., SUSANNE, L. & MATTHIAS, B. 1999. Structural analysis of a complex nappe sequence and late orogenic basins from the Agean Island of Samos, Greece. Journal of Structural Geology 21, 1575– 1601.
 • ROBERTS, G.P. & GANAS, A. 2000. Fault-slip directions in central-southern Greece measured from striated and corrugated fault planes: comparison with focal mechanism and geodetic data. Journal of Geophysical Research 105,443–462.
 • ROBERTS, G.P. & MICHETTI, A.M. 2004. Spatial and temporal variations in growth rates along active normal fault Systems: an example from Lazio-Abruzzo, central Italy. Journal of Structural Geology 26, 339–376.
 • SCHLISCHE, R.W. 1991. Half-graben basin filling models: new constraints on continental extensional basin development. Basin Research 3, 123–141.
 • ŞENGÖR, A.M.C. 1987. Cross-faults and differential stretching of hangingwalls in regions of low-angle normal faulting: examples from western Turkey. In: COWARD, M.P., DEWEY, J.F. & HANCOCK, P.L. (eds), Continental Extensional Tectonics. Geological Society of London, Special Publication 28, 575–589.
 • ŞENGÖR, A.M.C. & YILMAZ, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics 75, 181–241.
 • ŞENGÖR, A.M.C., GÖRÜR, N. & ŞAROĞLU, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: BIDDLE, K. & CHRISTIE-BLICK, N. (eds), Strike-slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications 37, 227–264.
 • SEYİTOĞLU, G. & SCOTT, B.C. 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geological Magazine 128, 155–166.
 • SEYİTOĞLU, G., ÇEMEN, İ. & TEKELİ, O. 2000. Extensional folding in the Alaşehir (Gediz) graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 157, 1097–1100.
 • SEYİTOĞLU, G., TEKELİ, O., ÇEMEN, İ., ŞEN, Ş. & IŞIK, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15–26.
 • SÖZBİLİR, H. 2001. Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: Field evidence from the Gediz detachment, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 10, 51–67.
 • SÖZBİLİR, H. 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta 15, 277–288.
 • SÖZBİLİR, H. 2005. Oligo–Miocene extension in the Lycian orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey. Geodinamica Acta 18, 257–284.
 • SÖZBİLİR, H., İNCİ, U., ERKÜL, F. & SÜMER, Ö. 2003. An intermittently active transform zone accommodating N-S Extension in Western Anatolia and its relation to the North Anatolian Fault System. International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, Ankara, Poster Session, p. 2.
 • SÖZBİLİR, H., SÜMER, Ö., UZEL, B., ÖZKAYMAK, Ç., ERSOY, Y., ERKÜL, F., İNCİ, U. & HELVACI, C. 2007. Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir Transfer Zonu içinde kalan aktif doğrultu-atımlı faylarla sınırlı havzaların jeolojik özellikleri [Geological features of strike-slip basins located within the İzmir-Balıkesir Transfer Zone, western Anatolia]. 11th Active Tectonics Research Group Meeting, Abstracts, p. 42.
 • UMHOEFER, P., SCHWENNICKE, T., DEL MARGO, M.T., RUIZ-GERALDO, G., INGLE, J.C. & MCINTOSH, W. 2007. Transtensional fault-termination basins: an important basin type illustrated by the Pliocene San Jose Island basin and related basins in the southern Gulf of California, Mexico. Basin Research 19, 297–322.
 • UZEL, B. & SÖZBİLİR, H. 2008. A first record of strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası basin as an example. Turkish Journal of Earth Sciences 17, 559–591.
 • VIOLA, G., ODONNE, F. & MANCKTELOW, N.S. 2004. Analogue modelling of reverse fault reactivation in strike–slip and transpressive regimes: application to the Giudicarie fault system, Italian Eastern Alps. Journal of Structural Geology 36, 401–418.
 • WATTERSON, J. 1975. Mechanism for the persistence of tectonic lineaments. Nature 253, 520–522.
 • WHITE, S.H., BRETAN, P.G. & RUTTER, E.H. 1986. Fault zone reactivation: kinematics and mechanism. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A, Mathematical and Physical Sciences 317, 81–97.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, Ş.C., GÜRER, O.F., BOZCU, M., YILMAZ, K., KARACIK, Z., ALTUNKAYNAK, Ş. & ELMAS, A. 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications 173, 353–384.
 • YÖRÜK, A. & TAPIRDAMAZ, M.C. 2006. Türkiye Deprem ve Paleomagnetizma Katalogları. http://www.mam.gov.tr/enstituler/ ydbe/index.html.
 • YUSUFOĞLU, H. 1996. Northern margin of the Gediz graben: age and evolution, west Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 11–23.
 • ZIEGLER, P.A., VAN WEES, J.-D. & CLOETINGH, S.A.P.L. 1998. Mechanical controls on collision-related compressional intraplate deformation. Tectonophysics 300, 103–129.
APA Özkaymak Ç, Sözbilir H (2008). Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. , 615 - 635.
Chicago Özkaymak Çağlar,Sözbilir Hasan Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. (2008): 615 - 635.
MLA Özkaymak Çağlar,Sözbilir Hasan Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. , 2008, ss.615 - 635.
AMA Özkaymak Ç,Sözbilir H Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. . 2008; 615 - 635.
Vancouver Özkaymak Ç,Sözbilir H Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. . 2008; 615 - 635.
IEEE Özkaymak Ç,Sözbilir H "Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia." , ss.615 - 635, 2008.
ISNAD Özkaymak, Çağlar - Sözbilir, Hasan. "Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia". (2008), 615-635.
APA Özkaymak Ç, Sözbilir H (2008). Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, 17(3), 615 - 635.
Chicago Özkaymak Çağlar,Sözbilir Hasan Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences 17, no.3 (2008): 615 - 635.
MLA Özkaymak Çağlar,Sözbilir Hasan Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.17, no.3, 2008, ss.615 - 635.
AMA Özkaymak Ç,Sözbilir H Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences. 2008; 17(3): 615 - 635.
Vancouver Özkaymak Ç,Sözbilir H Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences. 2008; 17(3): 615 - 635.
IEEE Özkaymak Ç,Sözbilir H "Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia." Turkish Journal of Earth Sciences, 17, ss.615 - 635, 2008.
ISNAD Özkaymak, Çağlar - Sözbilir, Hasan. "Stratigraphic and structural evidence for fault reactivation: The active Manisa fay zone, western Anatolia". Turkish Journal of Earth Sciences 17/3 (2008), 615-635.