Yıl: 2023 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 24 - 41 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17679/inuefd.1175282 İndeks Tarihi: 19-06-2023

Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları

Öz:
Araştırmada iOS ve Android işletim sistemlerindeki piyano eğitimi odaklı mobil uygulamaların ad, içerik, amaç, işletim sistemi, dil seçenekleri ve ücret durumu gibi özellikleri ile tespit edilmesi ve bahsi geçen uygulamaların kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan anketi yanıtlamaya istekli 100 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada iOS ve Android işletim sistemlerindeki piyano eğitimi odaklı mobil uygulamaların bazı özelliklerine göre tespit edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden tematik içerik analizi yöntemi kullanılmış, müzik öğretmeni adaylarının kullanım durumunun tespit edilmesi amacıyla ise anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda iOS ve Android işletim sistemlerinde “piyano”, “piyano eğitimi” anahtar kelimeleri kullanılarak ulaşılan 35 uygulamanın büyük bir çoğunluğunun iOS işletim sisteminde, eğitim kategorisinde yer aldığı, İngilizce dil seçeneği barındırıyor olduğu ve uygulama içi satın alım kategorisinde yer aldığı bilgilerine ulaşılmıştır. Ayrıca uygulamanın kullanım durumuna yönelik yapılan anket sonuçlarına göre müzik öğretmeni adaylarının büyük çoğunluğunun mobil uygulamaları bazen kullandığı, en sık kullandıkları uygulamanın Garage Band olduğu, piyano odaklı mobil uygulamaları kendileri için kullandıkları ve kısmen faydalı olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Android iOS mobil uygulamalar piyano eğitimi müzik öğretmeni adayları

Analysis of Piano Education Oriented Mobile Applications and Their Usage by Music Teacher Candidates

Öz:
In this study, it was aimed to determine the piano education- oriented mobile applications in iOS and Android operating systems in line with their features, such as name, content, purpose, operating system, language options, and price status, and to determine the use cases of the mentioned applications. For this purpose, the sample of the research consisted of 100 students who were willing to answer the questionnaire, at Bursa Uludağ University, Music Education Department. In the research study, thematic content analysis method, one of the qualitative research methods, was used to determine the piano education- oriented mobile applications in iOS and Android operating systems according to some features, and a questionnaire was applied to determine the usage status of the students. As a result of the research, it was found that the vast majority of 35 applications accessed using the keywords "piano", "piano education" on iOS and Android operating systems are in the education category, have an English language option, and are in the in-app purchase category in the iOS operating system. In addition, according to the results of the investigation on the usage status of the application, it was concluded that the majority of the students sometimes use mobile applications. They use piano-oriented mobile applications for themselves and think that these are partially useful, and the most frequently used application is Garage Band.
Anahtar Kelime: Android iOS mobile applications piano education music teacher candidates

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Arslanhan E, Onuray Eğilmez H (2023). Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. , 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
Chicago Arslanhan Ecehan,Onuray Eğilmez Hatice Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. (2023): 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
MLA Arslanhan Ecehan,Onuray Eğilmez Hatice Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. , 2023, ss.24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
AMA Arslanhan E,Onuray Eğilmez H Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. . 2023; 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
Vancouver Arslanhan E,Onuray Eğilmez H Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. . 2023; 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
IEEE Arslanhan E,Onuray Eğilmez H "Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları." , ss.24 - 41, 2023. 10.17679/inuefd.1175282
ISNAD Arslanhan, Ecehan - Onuray Eğilmez, Hatice. "Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları". (2023), 24-41. https://doi.org/10.17679/inuefd.1175282
APA Arslanhan E, Onuray Eğilmez H (2023). Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
Chicago Arslanhan Ecehan,Onuray Eğilmez Hatice Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, no.1 (2023): 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
MLA Arslanhan Ecehan,Onuray Eğilmez Hatice Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, 2023, ss.24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
AMA Arslanhan E,Onuray Eğilmez H Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 24(1): 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
Vancouver Arslanhan E,Onuray Eğilmez H Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2023; 24(1): 24 - 41. 10.17679/inuefd.1175282
IEEE Arslanhan E,Onuray Eğilmez H "Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, ss.24 - 41, 2023. 10.17679/inuefd.1175282
ISNAD Arslanhan, Ecehan - Onuray Eğilmez, Hatice. "Piyano Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların Analizi ve Müzik Öğretmeni Adayları Tarafından Kullanılma Durumları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24/1 (2023), 24-41. https://doi.org/10.17679/inuefd.1175282