Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 873 - 891 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7827/TurkishStudies.14594 İndeks Tarihi: 21-07-2020

EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA

Öz:
Drama has greatly contributed to gaining required skills for anindividual in 21st century. To effectively realise drama applicationsduring preschool period, preschool teachers must have adequateknowledge and skills. Opinions and attitudes of preschool teacherstowards drama directly effects application processes. It is important todetermine perceptions of teachers who will plan and realise dramaapplications towards drama. This study was conducted to reveal theperceptions of preschool education teacher candidates towards dramaby using metaphors. Phenomenological approach under qualitativeresearch method was adopted in this study. The study group consistedof 138 second grade preschool education teacher candidatesparticipating in drama class in Afyon Kocatepe University EducationFaculty, Preschool Education Department during the spring semester ofthe 2014-2015 academic year. An opinion statement form consisting of7 open-ended questions was used as a data collection tool. Contentanalysis was applied to the data of this study and the data wererepresented with numerical values. The results of this study indicatedthat preschool education teacher candidates produced differentmetaphors for drama, stages of drama, roles of teacher and children indrama (n=523), different metaphors for drama and drama stages, andproduced “life” (n=42) category metaphors for drama and “leader/guide”(n=63) category metaphors for role of teacher.
Anahtar Kelime:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Öz:
Drama, 21. yüzyıl insanının sahip olması gereken becerilerin kazandırılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde drama uygulamalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için okul öncesi öğretmenlerinin gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin drama uygulamalarına ilişkin görüşleri ve tutumları öğretmenlerin doğrudan uygulama süreçlerine etki etmektedir. Drama uygulamalarını planlayacak ve gerçekleştirecek olan öğretmenlerin dramaya yönelik algılarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının dramaya ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında fenomonolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda drama dersini almış olan toplam 138 ikinci sınıf okul öncesi eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 açık uçlu sorudan oluşan bir görüş bildirme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış olup veriler sayısal değerlerle ifade edilmiştir. Araştırmada, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının dramaya, dramanın aşamalarına, dramada öğretmenin ve çocuğun rolüne yönelik (n=523) farklı metafor ürettikleri, öğretmen adaylarının dramaya ve dramanın aşamalarına yönelik farklı metaforlar ürettikleri, dramaya ilişkin en çok hayat (n=42), drama etkinliklerinde öğretmenin rolüne ilişkin ise en çok “Lider/rehber” (n=63) kategorisi altında metaforlar ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
APA YÜKSEL A, Akyol T, ŞENOL F (2019). EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. , 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
Chicago YÜKSEL Aslı,Akyol Tuğçe,ŞENOL Fatma Betül EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. (2019): 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
MLA YÜKSEL Aslı,Akyol Tuğçe,ŞENOL Fatma Betül EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. , 2019, ss.873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
AMA YÜKSEL A,Akyol T,ŞENOL F EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. . 2019; 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
Vancouver YÜKSEL A,Akyol T,ŞENOL F EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. . 2019; 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
IEEE YÜKSEL A,Akyol T,ŞENOL F "EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA." , ss.873 - 891, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14594
ISNAD YÜKSEL, Aslı vd. "EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA". (2019), 873-891. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14594
APA YÜKSEL A, Akyol T, ŞENOL F (2019). EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. Turkish Studies (Elektronik), 14(1), 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
Chicago YÜKSEL Aslı,Akyol Tuğçe,ŞENOL Fatma Betül EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. Turkish Studies (Elektronik) 14, no.1 (2019): 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
MLA YÜKSEL Aslı,Akyol Tuğçe,ŞENOL Fatma Betül EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.1, 2019, ss.873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
AMA YÜKSEL A,Akyol T,ŞENOL F EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(1): 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
Vancouver YÜKSEL A,Akyol T,ŞENOL F EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(1): 873 - 891. 10.7827/TurkishStudies.14594
IEEE YÜKSEL A,Akyol T,ŞENOL F "EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA." Turkish Studies (Elektronik), 14, ss.873 - 891, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14594
ISNAD YÜKSEL, Aslı vd. "EVALUATION OF PERCEPTIONS OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS DRAMA". Turkish Studies (Elektronik) 14/1 (2019), 873-891. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14594