Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 103 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29023/alanyaakademik.597820 İndeks Tarihi: 08-09-2020

İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma

Öz:
Günümüzde internetin yaygınlaşması ve internete erişimin kolaylaşmasıyetişkinlerde olduğu gibi ergenlerde de internet kullanımının artmasınaneden olmuştur. İnternet bireylere sayısız faydalar sağlamakla birlikteçeşitli zararlar da verebilmektedir. Bu zararlar fiziksel, davranışsal, ruhsalve diğer şekillerde meydana gelebilirken bireylerin sadece kendilerini değilsosyal ve çalışma hayatlarını da doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durumçocuk ve gençlerin eğitim süreçleri açısından ise ciddi sorunlardoğurabilmektedir. Bu çalışmada internet ve sosyal medya bağımlılığınınöğrenciler üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmadakarma desen türlerinden biri olan açıklayıcı sıralı desen yöntemikullanılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle öğrencilerin internet bağımlılıkseviyelerinin ölçülmesi amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.Sonrasında ise internet bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilen15 öğrencinin aileleri ile görüşme gerçekleştirilerek mevcut internetkullanım düzeylerinin öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmasonucunda ailelerin internet ve sosyal medya kullanımının öğrencilerinokuldaki başarı durumunu ve çevreleriyle olan iletişim düzeylerini olumsuzetkilemesinden rahatsızlık duydukları ancak velisi oldukları öğrencilerin ergenlik döneminde olmalarından dolayı çok fazla müdahale edemediklerisonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

A Research on the Effects of the Internet and Social Media Addiction on Students

Öz:
Nowadays, the widespread use of the internet and the ease of access to the internet have led to an increase in the use of the internet in adolescents as well as adults. Although the internet provides numerous benefits to individuals, it can also cause various harms. While these harms can be occurred in physical, behavioral, mental, and other ways, they can directly affect not only individuals but also their social and business lives. This situation may cause severe problems in terms of the education processes of children and young people. This study aimed to investigate the effects of the internet and social media addiction on students. In this context, the explanatory sequential design was used. Firstly, a survey was conducted to measure the internet addiction levels of the students. Afterwards, the interviews were conducted with the families of 15 students whose internet addiction levels were found to be high in order to examine the effects of the current internet usage levels on the students. As a result of the study, it was concluded that the parents were uncomfortable with the use of the internet and social media which negatively affect students’ success and communication with their environment, but they could not intervene too much since the students are adolescents.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
11
14
14
APA BÜYÜKGEBİZ KOCA E, TUNCA M (2020). İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. , 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
Chicago BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA,TUNCA Mustafa Zihni İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. (2020): 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
MLA BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA,TUNCA Mustafa Zihni İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. , 2020, ss.77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
AMA BÜYÜKGEBİZ KOCA E,TUNCA M İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. . 2020; 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
Vancouver BÜYÜKGEBİZ KOCA E,TUNCA M İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. . 2020; 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
IEEE BÜYÜKGEBİZ KOCA E,TUNCA M "İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma." , ss.77 - 103, 2020. 10.29023/alanyaakademik.597820
ISNAD BÜYÜKGEBİZ KOCA, EDA - TUNCA, Mustafa Zihni. "İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma". (2020), 77-103. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.597820
APA BÜYÜKGEBİZ KOCA E, TUNCA M (2020). İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, 4(1), 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
Chicago BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA,TUNCA Mustafa Zihni İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış 4, no.1 (2020): 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
MLA BÜYÜKGEBİZ KOCA EDA,TUNCA Mustafa Zihni İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, vol.4, no.1, 2020, ss.77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
AMA BÜYÜKGEBİZ KOCA E,TUNCA M İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2020; 4(1): 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
Vancouver BÜYÜKGEBİZ KOCA E,TUNCA M İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2020; 4(1): 77 - 103. 10.29023/alanyaakademik.597820
IEEE BÜYÜKGEBİZ KOCA E,TUNCA M "İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma." Alanya Akademik Bakış, 4, ss.77 - 103, 2020. 10.29023/alanyaakademik.597820
ISNAD BÜYÜKGEBİZ KOCA, EDA - TUNCA, Mustafa Zihni. "İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerine Dair Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 4/1 (2020), 77-103. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.597820