Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2561 - 2589 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2021.908 İndeks Tarihi: 01-06-2022

Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Öz:
Bu çalışmada, kırsal turizmde paydaşları konu alan ulusal akademik çalışmaların çeşitli parametreler doğrultusunda bibliyometrik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, toplam on yıllık süre içinde konu ile ilgili 04.08.2021 tarihine kadar yayımlanmış 89 adet akademik çalışma araştırmaya dahil edilmiştir. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ), Google Scholar (Google Akademik), DergiPark, Academia.edu ve Researchgate veri tabanlarında taranmıştır. Tarama, “kırsal turizm”, “kırsal turizmde paydaşlar”, “kırsal turizm ve yerel halk”, “kırsal turizm ve seyahat acentaları”, “kırsal turizm ve oteller”, “kırsal turizm ve yerel yönetim”, “kırsal turizm ve sivil toplum kuruluşları” anahtar kelimeleriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, konu ile ilgili yayımlanan akademik çalışmaların en fazla makale türünde olduğu, çoğunlukla nicel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlandığı ve çalışma konularının genellikle yerel halkın kırsal turizm ile ilgili tutum, bakış açısı ve algılarını belirlemeye yönelik olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

(Bibliometric Analysis of Academic Studies on Stakeholders in Rural Tourism)

Öz:
In this study, it is aimed to reveal the bibliometric features of national academic studies on stakeholders in rural tourism in line with various parameters. For this purpose, 89 academic studies published until 04.08.2021 on the subject in a total of ten years were included in the research. In this context, it was searched in the databases of the Higher Education Council National Thesis Center (YOKTEZ), Google Scholar, DergiPark, Academia.edu and Researchgate. Scanning, "rural tourism", "stakeholders in rural tourism", "rural tourism and local people", "rural tourism and travel agencies", "rural tourism and hotels", "rural tourism and local government", "rural tourism and civil society organizations” keywords. As a result of the study, it has been determined that the academic studies published on the subject are mostly in the type of articles, they are mostly prepared by using the quantitative research method, and the study subjects are generally aimed at determining the attitudes, perspectives and perceptions of the local people about rural tourism.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA çoban e, AKSÖZ E, Çoban S (2021). Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. , 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
Chicago çoban eda,AKSÖZ Emre Ozan,Çoban Seda Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. (2021): 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
MLA çoban eda,AKSÖZ Emre Ozan,Çoban Seda Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. , 2021, ss.2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
AMA çoban e,AKSÖZ E,Çoban S Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. . 2021; 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
Vancouver çoban e,AKSÖZ E,Çoban S Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. . 2021; 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
IEEE çoban e,AKSÖZ E,Çoban S "Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi." , ss.2561 - 2589, 2021. 10.21325/jotags.2021.908
ISNAD çoban, eda vd. "Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". (2021), 2561-2589. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.908
APA çoban e, AKSÖZ E, Çoban S (2021). Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(4), 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
Chicago çoban eda,AKSÖZ Emre Ozan,Çoban Seda Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9, no.4 (2021): 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
MLA çoban eda,AKSÖZ Emre Ozan,Çoban Seda Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.4, 2021, ss.2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
AMA çoban e,AKSÖZ E,Çoban S Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
Vancouver çoban e,AKSÖZ E,Çoban S Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2021; 9(4): 2561 - 2589. 10.21325/jotags.2021.908
IEEE çoban e,AKSÖZ E,Çoban S "Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9, ss.2561 - 2589, 2021. 10.21325/jotags.2021.908
ISNAD çoban, eda vd. "Kırsal Turizmde Paydaşları Konu Alan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9/4 (2021), 2561-2589. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.908