Yıl: 2014 Cilt: 36 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 429 - 441 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi

Öz:
Amaç. Gebelerin stresle başa çıkma tarzları ile anksiyete ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkiyibelirlemektir. Yöntem. Bu çalışma Mart ve Eylül 2013 tarihleri arasında Sivas merkezde basitrastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 12 mahallede 227 gebe ile ev ziyareti şeklinde yapılmıştır.Veriler sosyo-demografik kişisel bilgi formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ),Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Skalası (EAMDS) ve Beck Anksiyete Envanteri(BEA) ile toplanmıştır. Bulgular. Gebelerin yaş ortalaması 27,4 ±5,7 yıldır. EAMDS puanortalaması 17,6 ±10,1 (min-max: 2-55) BAE puan ortalaması da 19,2 ±10,1dir (min-max: 0-47).Gebelerin %50,7sinde depresyon riski saptanmıştır. Gebelerin depresyon ve anksiyete düzeyiniçalışma, eğitim düzeyi ve ekonomik durum algısı etkilemiştir. Ayrıca anksiyete düzeyini kronikbir hastalığa sahip olma durumu da etkilemiştir. Stresle başa çıkmada kendine güvenli yaklaşım,iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama tarzını kullanma ile gebelikte depresyon riski arasındanegatif, boyun eğici ve çaresiz yaklaşım tarzını kullanma ile gebelikte depresyon riski ve anksiyetedüzeyi arasında ise pozitif ilişki bulunmuştur. Sonuç. Stresle başa çıkmada kendine güvenliyaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama tarzını kullanan gebelerin depresyon riskidüşmekte iken, boyun eğici ve çaresiz yaklaşım tarzını kullanan gebelerde ise depresyon riski veanksiyete düzeyi yükselmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Psikiyatri

The relationship between anxiety and depression level and coping styles with stress of pregnant women

Öz:
Aim. To determine relationship between anxiety and depression level and coping styles with stressof pregnant women. Method. This study has been conducted in Sivas center between March andSeptember 2013 in twelve districts which was selected by simple random sampling method in theform of home visits with 227 pregnant women. Data were collected by using SociodemographicPersonal Question Form, Ways of Coping with Stress Scale, Center for Epidemiologic StudiesDepression Scale (CES-D) and Beck Anxiety Inventory (BAI). Results. Mean age of pregnantwomen was 27.4 ±5.7. The mean scores CES-D of the pregnant women was 17.6 ±10.1 (min- max: 2-55), mean scores of BAI scores was 19.2 ±10.1 (min-max: 0-47). The risk of depressionwas found in 50.7% of pregnant women. Depression and anxiety levels of pregnant women wasaffected by working status, education level and perception of economic situation. In addition, thelevel of anxiety was also affected by having a chronic disease. It was determined that there isnegative relationship between confident approach, optimistic approach, seeking for social supportcoping style and the risk of depression during pregnany. Also positive relationship was foundbetween submissive and helpless coping style and risk of depression and anxiety level duringpregnancy. Conclusion. Pregnant women who use confident approach, optimistic approach andseeking social support style to cope with stress are at a decreased risk for depression whereas riskof depression and anxiety are at an increased in pregnant women who use submissive and helplessstyle.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DAĞLAR G, Nur N (2014). Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. , 429 - 441.
Chicago DAĞLAR GÜLSEREN,Nur Naim Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. (2014): 429 - 441.
MLA DAĞLAR GÜLSEREN,Nur Naim Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. , 2014, ss.429 - 441.
AMA DAĞLAR G,Nur N Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. . 2014; 429 - 441.
Vancouver DAĞLAR G,Nur N Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. . 2014; 429 - 441.
IEEE DAĞLAR G,Nur N "Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi." , ss.429 - 441, 2014.
ISNAD DAĞLAR, GÜLSEREN - Nur, Naim. "Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi". (2014), 429-441.
APA DAĞLAR G, Nur N (2014). Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK), 36(4), 429 - 441.
Chicago DAĞLAR GÜLSEREN,Nur Naim Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK) 36, no.4 (2014): 429 - 441.
MLA DAĞLAR GÜLSEREN,Nur Naim Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK), vol.36, no.4, 2014, ss.429 - 441.
AMA DAĞLAR G,Nur N Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK). 2014; 36(4): 429 - 441.
Vancouver DAĞLAR G,Nur N Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi. Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK). 2014; 36(4): 429 - 441.
IEEE DAĞLAR G,Nur N "Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi." Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK), 36, ss.429 - 441, 2014.
ISNAD DAĞLAR, GÜLSEREN - Nur, Naim. "Gebelerin stresle başa çıkma tarzlarının anksiyete ve depresyon düzeyi ile ilişkisi". Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK) 36/4 (2014), 429-441.