Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels

Öz:
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş nicel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Sivas ili merkez ilçede bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 313 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri Vance, Brooks ve Tesluk (1997) tarafından geliştirilen, Kalağan ve Güzeller (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan "Örgütsel Sinizm Ölçeği" ve Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan örgütsel adalet ölçeği ile toplanmıştır. Örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre örgütsel sinizm ile örgütsel adalet arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra örgütsel adalet algısının alt boyutları olan işlemsel ve dağıtımsal adalet örgütsel sinizmin düzeyini yordadığı ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda örgütsel sinizmin düzeyini azaltmaya dönük öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş nicel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Sivas ili merkez ilçede bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 313 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri Vance, Brooks ve Tesluk (1997) tarafından geliştirilen, Kalağan ve Güzeller (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ve Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan örgütsel adalet ölçeği ile toplanmıştır. Örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre örgütsel sinizm ile örgütsel adalet arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra örgütsel adalet algısının alt boyutları olan işlemsel ve dağıtımsal adalet örgütsel sinizmin düzeyini yordadığı ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda örgütsel sinizmin düzeyini azaltmaya dönük öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KOYBASI F, UĞURLU C, ÖNCEL A (2017). Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. , 1 - 14.
Chicago KOYBASI FATMA,UĞURLU Celal Teyyar,ÖNCEL Aziz Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. (2017): 1 - 14.
MLA KOYBASI FATMA,UĞURLU Celal Teyyar,ÖNCEL Aziz Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. , 2017, ss.1 - 14.
AMA KOYBASI F,UĞURLU C,ÖNCEL A Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. . 2017; 1 - 14.
Vancouver KOYBASI F,UĞURLU C,ÖNCEL A Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. . 2017; 1 - 14.
IEEE KOYBASI F,UĞURLU C,ÖNCEL A "Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels." , ss.1 - 14, 2017.
ISNAD KOYBASI, FATMA vd. "Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels". (2017), 1-14.
APA KOYBASI F, UĞURLU C, ÖNCEL A (2017). Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1 - 14.
Chicago KOYBASI FATMA,UĞURLU Celal Teyyar,ÖNCEL Aziz Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no.1 (2017): 1 - 14.
MLA KOYBASI FATMA,UĞURLU Celal Teyyar,ÖNCEL Aziz Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, 2017, ss.1 - 14.
AMA KOYBASI F,UĞURLU C,ÖNCEL A Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 1 - 14.
Vancouver KOYBASI F,UĞURLU C,ÖNCEL A Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 1 - 14.
IEEE KOYBASI F,UĞURLU C,ÖNCEL A "Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels." İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, ss.1 - 14, 2017.
ISNAD KOYBASI, FATMA vd. "Examining the Relationship between Teachers' Organizational Justice Perceptions and Organizational Cynicism Levels". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18/1 (2017), 1-14.