Yıl: 2019 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 249 - 263 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30784/epfad.594762

CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi

Öz:
Bir ekonomide bankaların sergilediği performans ekonominin gelişmesiaçısından son derece büyük önem taşımaktadır. Çok Kriterli Karar Verme(ÇKKV) teknikleri son zamanlarda banka performans değerlendirmesindesıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. Bu çalışmada, Türk bankacılıksisteminde faaliyette bulunan İş Bankası’nın 2009-2018 yıllarına ait finansalperformansının CRITIC (Criteria Importance Through IntercriteriaCorrelation) ve EDAS (Evaluation based on Distance from AverageSolution) yöntemleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Çalışmada İş Bankası’nın finansal performansını ölçmek amacıyla sermayeyeterlilik oranı, mevduat düzeyi, alınan krediler, mevduatın krediye dönüşümoranı, takibe düşen krediler, likidite düzeyi, ortalama aktif karlılığı, ortalamaözkaynak karlılığı, gelir çeşitlendirme ve faaliyet giderleri gibi seçilmiş 10adet finansal değerlendirme kriteri kullanılmıştır. CRITIC objektifağırlıklandırma yaklaşımından elde edilen bulgular göstermektedir ki İşBankası için en önemli performans kriteri mevduatın krediye dönüşüm oranıkriteridir. Ayrıca, EDAS performans sıralaması ile ulaşılan bulgulara görearaştırma döneminde İş Bankası’nın finansal performansının en yüksekolduğu yıl 2009 iken finansal performansın en düşük olduğu yıl 2018’dir.
Anahtar Kelime:

Analyzing the Performance of İşbank between 2009-2018 Years by CRITIC and EDAS Methods

Öz:
The performance of banks in an economy is of great importance for the development of the economy. Multi-Criteria Decision Making (MCDM) techniques have recently been used frequently in bank performance evaluation. In this study, it is aimed to evaluate the financial performance of İş Bank operating in the Turkish banking system for the years 2009-2018 within the framework of CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation) and EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution) methods. In order to measure the financial performance of İşbank, 10 selected financial evaluation criteria such as capital adequacy ratio, deposit level, loans received, deposit-to-loan ratio, non-performing loans, liquidity level, return on average assets, return on average equity, income diversification and operating expenses are employed. Findings from the CRITIC objective weighting approach indicate that the most important performance criterion for İşbank is the deposit-to-loan ratio. In addition, according to the findings obtained by EDAS performance ranking, the highest financial performance of İşbank during the research period is 2009 while the year 2009 is the lowest.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKBULUT O (2019). CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(2), 249 - 263. 10.30784/epfad.594762
Chicago AKBULUT Osman Yavuz CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4, no.2 (2019): 249 - 263. 10.30784/epfad.594762
MLA AKBULUT Osman Yavuz CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, 2019, ss.249 - 263. 10.30784/epfad.594762
AMA AKBULUT O CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 249 - 263. 10.30784/epfad.594762
Vancouver AKBULUT O CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 249 - 263. 10.30784/epfad.594762
IEEE AKBULUT O "CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi." Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4, ss.249 - 263, 2019. 10.30784/epfad.594762