Yıl: 2023 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 211 - 231 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21180/iibfdkastamonu.1184881 İndeks Tarihi: 30-08-2023

Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Öz:
Bu çalışma avukatlık faaliyetinden elde edilen kazançların nasıl vergilendirilebileceğini ve belge düzeninde dikkat edilmesi gereken hususları belirtmek üzere hazırlanmıştır. Avukatlık faaliyetinden elde edilecek kazançların tabi olabileceği gelir unsurları gösterildikten sonra özellikle avukatlığın serbest meslek olarak ifa edilmesi durumunda karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmuştur. Vergi idaresinin uzun zamandır uygulamaya yön veren görüşünü değiştirmesinin etkilerinin neler olabileceği tartışılmıştır. Vergi kanunlarındaki farklı hükümlerin serbest meslek faaliyetlerini genel olarak nasıl etkileyebileceğinin hukuki analizi yapılmıştır. Avukatlık ücretlerinin çeşitleri ve hukuki mahiyetinin anlatımı yapıldıktan sonra, hala tartışılan bir konu olan karşı taraf vekâlet ücretinin kimin adına hükmedilmesi gerektiği, bu ücretin vekilin mi yoksa müvekkilin mi hakkı olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Uygulamada yeni olan karşı taraf kanuni vekâlet ücretinde belge düzeni ve Katma Değer Vergisi’nde tevkifat uygulamasının aydınlatılması amacıyla kanun ve tebliğde yer alan düzenlemeler gösterilmiştir. Son olarak çalışmada, avukatlık vekâlet ücretlerinin vergilendirilmesine yönelik bir takım çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: Avukatlık Serbest Meslek Kazancı Vergilendirme

Problems Encountered in Practice in Taxation of Attorney's Fees and Suggestions for Solutions

Öz:
This study was prepared to demonstrate how the proceeds from the legal practice can be taxed and what needs to be considered in the document layout. The income elements to which the earnings to be obtained from the attorneyship activity may be subject are explained and the problems encountered, especially in the case of the practice of attorneyship as a self-employment, are emphasized. The effects of changing the view of the tax administration, which has been guiding the practice for a long time, were discussed. Due to different provisions in tax laws, the problems that may arise as a result of carrying out the attorney's earnings as a self-employed were shown, and a legal analysis of these results was made. After explaining the types and legal nature of attorney's attorney fees, an answer has been sought to the question of who should be awarded the other party attorney's fee, which is still a controversial issue, and whether this fee is the right of the attorney or the client. The regulations in the law and communiqué are shown in order to clarify the document order in the counterparty legal attorney fee and the application of withholding in Value Added Tax, which is new in practice. Finally, in the study, some solution proposals for the taxation of attorney's attorney fees are included.
Anahtar Kelime: Attorney Self-Employment Earnings Taxation

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Özveren G, Ateşağaoğlu E (2023). Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. , 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
Chicago Özveren Görkem Ali,Ateşağaoğlu Erdem Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (2023): 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
MLA Özveren Görkem Ali,Ateşağaoğlu Erdem Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. , 2023, ss.211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
AMA Özveren G,Ateşağaoğlu E Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. . 2023; 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
Vancouver Özveren G,Ateşağaoğlu E Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. . 2023; 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
IEEE Özveren G,Ateşağaoğlu E "Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri." , ss.211 - 231, 2023. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
ISNAD Özveren, Görkem Ali - Ateşağaoğlu, Erdem. "Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri". (2023), 211-231. https://doi.org/10.21180/iibfdkastamonu.1184881
APA Özveren G, Ateşağaoğlu E (2023). Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
Chicago Özveren Görkem Ali,Ateşağaoğlu Erdem Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi 25, no.1 (2023): 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
MLA Özveren Görkem Ali,Ateşağaoğlu Erdem Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, 2023, ss.211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
AMA Özveren G,Ateşağaoğlu E Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 25(1): 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
Vancouver Özveren G,Ateşağaoğlu E Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2023; 25(1): 211 - 231. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
IEEE Özveren G,Ateşağaoğlu E "Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri." Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25, ss.211 - 231, 2023. 10.21180/iibfdkastamonu.1184881
ISNAD Özveren, Görkem Ali - Ateşağaoğlu, Erdem. "Avukatlık Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi 25/1 (2023), 211-231. https://doi.org/10.21180/iibfdkastamonu.1184881