Yıl: 2015 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1851 - 1868 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan akademik personelin mesleki doyumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada akademisyenlerin mesleki doyum düzeylerini belirlemek amacıyla "Mesleki Doyum Ölçeği ile "Yaşam Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yaşam doyumu ile mesleki doyum arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mesleki doyumun yaşam doyumunu anlamlı bir şekilde yordadığı ve yaşam doyumuna ilişkin toplam varyansın %12'sini açıklandığı söylenebilir. Ayrıca, akademik personelin yaşam doyum düzeyleri, cinsiyete, yaşa, medeni duruma, unvana, hizmet yılına ve bulundukları üniversitedeki hizmet yılına göre anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Aile Çalışmaları

Analyzing The Relationship Between Life And Job Satisfaction Of University Academic Staff

Öz:
The aim of this study is to analyze the relationship between life satisfaction and job satisfaction of academic staff in Kastamonu University Faculty of Education in 2012-2013 academic year. The research is a descriptive study in relational survey model. As data collection instruments, Life Satisfaction Scale and Job Satisfaction Scale were used. According to research findings, a significant and positive relationship was found between life and job satisfaction. The job satisfaction predicts life satisfaction in a meaningful way and job satisfaction explains 12% of the total variance about life satisfaction. In addition, life satisfaction of the university academic staff does not differ significantly according to gender, age, marital status, degree, years of service and years of service at university
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Sağlık Politikaları ve Hizmetleri Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA RECEPOĞLU E, ÜLKER TÜMLÜ G (2015). Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 1851 - 1868.
Chicago RECEPOĞLU Ergün,ÜLKER TÜMLÜ GAMZE Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2015): 1851 - 1868.
MLA RECEPOĞLU Ergün,ÜLKER TÜMLÜ GAMZE Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2015, ss.1851 - 1868.
AMA RECEPOĞLU E,ÜLKER TÜMLÜ G Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2015; 1851 - 1868.
Vancouver RECEPOĞLU E,ÜLKER TÜMLÜ G Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2015; 1851 - 1868.
IEEE RECEPOĞLU E,ÜLKER TÜMLÜ G "Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.1851 - 1868, 2015.
ISNAD RECEPOĞLU, Ergün - ÜLKER TÜMLÜ, GAMZE. "Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2015), 1851-1868.
APA RECEPOĞLU E, ÜLKER TÜMLÜ G (2015). Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1851 - 1868.
Chicago RECEPOĞLU Ergün,ÜLKER TÜMLÜ GAMZE Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23, no.4 (2015): 1851 - 1868.
MLA RECEPOĞLU Ergün,ÜLKER TÜMLÜ GAMZE Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.4, 2015, ss.1851 - 1868.
AMA RECEPOĞLU E,ÜLKER TÜMLÜ G Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1851 - 1868.
Vancouver RECEPOĞLU E,ÜLKER TÜMLÜ G Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(4): 1851 - 1868.
IEEE RECEPOĞLU E,ÜLKER TÜMLÜ G "Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, ss.1851 - 1868, 2015.
ISNAD RECEPOĞLU, Ergün - ÜLKER TÜMLÜ, GAMZE. "Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 23/4 (2015), 1851-1868.