Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 14 - 32 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21076/vizyoner.329346 İndeks Tarihi: 29-07-2022

BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Günümüzdesürdürülebilir kalkınma aşamasında bankacılık sektörü ön plana çıkmaktadır. ÖzellikleAvrupa Birliği ülkelerindeki bankalar, göstermiş oldukları finansal hizmetlerininekonomik sonuçlarının yanı sıra çevresel ve sosyal sonuçları da ele alarak birbütün içerisinde incelemeye başlamışlardır. Bununla beraber bu yaklaşım,sürdürülebilir bankacılık anlayışının doğmasına neden olarak gösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı ise, aktif büyüklüklerinegöre büyük ölçekli bankaların sürdürülebilirlik performanslarını, ENTROPI,ARAS, MOOSRA ve COPRAS gibi Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri ile karşılaştırmalıolarak değerlendirmektir. Bankaların sürdürülebilirlik raporları vefaaliyet raporlarındaki veriler kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.Bankaların değerlendirilmesinde toplam aktif değişim oranı, nakdi kredilerdeğişim oranı, toplam özkaynak değişim oranı, mevduat değişim oranı, sermayeyeterlilik oranı, toplam şube sayısı, toplam müşteri sayısı, toplam ATM sayısı,toplam çalışan sayısı, çalışan başına ortalama eğitim süresi, kapsam 1 emisyonuile kapsam 2 emisyonu kriterleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelime: Çok Kriterli Karar Verme ENTROPİ COPRAS MOOSRA Sürdürülebilirlik ARAS

EVALUATION OF BANKS' SUSTAINABILITY PERFORMANCES BY ARAS, MOOSRA AND COPRAS METHODS

Öz:
Nowadays, the banking sector is at the forefront of sustainable development. In particular, the banks in the European Union countries have begun to examine the economic results of their financial services, as well as the environmental and social consequences, as a whole. However, this approach has been shown to cause the emergence of sustainable banking. The aim of this study is to evaluate the sustainability performances of large-scale banks according to asset sizes in comparison with multi-criteria decision making methods such as ENTROPI, ARAS, MOOSRA and COPRAS. Evaluation was made using the data in the banks' sustainability reports and activity reports. In the evaluation of the banks, total asset change rate, cash loans change rate, total equity change rate, deposit change rate, capital adequacy ratio, total number of branches, total number of customers, total number of ATMs, total number of employees, average training time per employee, Coverage 2 emissions criteria were used.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
21
24
25
APA ÖMÜRBEK V, AKSOY E, AKÇAKANAT Ö (2017). BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
Chicago ÖMÜRBEK Vesile,AKSOY ESRA,AKÇAKANAT Özen BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. (2017): 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
MLA ÖMÜRBEK Vesile,AKSOY ESRA,AKÇAKANAT Özen BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2017, ss.14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
AMA ÖMÜRBEK V,AKSOY E,AKÇAKANAT Ö BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
Vancouver ÖMÜRBEK V,AKSOY E,AKÇAKANAT Ö BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2017; 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
IEEE ÖMÜRBEK V,AKSOY E,AKÇAKANAT Ö "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.14 - 32, 2017. 10.21076/vizyoner.329346
ISNAD ÖMÜRBEK, Vesile vd. "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". (2017), 14-32. https://doi.org/10.21076/vizyoner.329346
APA ÖMÜRBEK V, AKSOY E, AKÇAKANAT Ö (2017). BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
Chicago ÖMÜRBEK Vesile,AKSOY ESRA,AKÇAKANAT Özen BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8, no.19 (2017): 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
MLA ÖMÜRBEK Vesile,AKSOY ESRA,AKÇAKANAT Özen BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.8, no.19, 2017, ss.14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
AMA ÖMÜRBEK V,AKSOY E,AKÇAKANAT Ö BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2017; 8(19): 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
Vancouver ÖMÜRBEK V,AKSOY E,AKÇAKANAT Ö BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2017; 8(19): 14 - 32. 10.21076/vizyoner.329346
IEEE ÖMÜRBEK V,AKSOY E,AKÇAKANAT Ö "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ." Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8, ss.14 - 32, 2017. 10.21076/vizyoner.329346
ISNAD ÖMÜRBEK, Vesile vd. "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8/19 (2017), 14-32. https://doi.org/10.21076/vizyoner.329346