Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 91 - 124 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14520/adyusbd.1229425 İndeks Tarihi: 14-06-2023

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Öz:
Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan bu araştırmanın evrenini 2021- 2022 eğitim-öğretim yılında Rize il merkezi ve ilçelerinde görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrenden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen Rize il merkez ve ilçelerinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan 316 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği-Öğretmen Formu ve Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin sosyal adalet liderliği davranış ve tutumlarının "çoğunlukla katılıyorum" düzeyinde; öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin "katılmıyorum" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği stili ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca sosyal adalet liderliğinin alt boyutları olan destek, eleştirel bilinç ve katılımın örgütsel sinizmin anlamlı yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Öğretmen okul Yöneticisi sosyal adalet liderliği örgütsel sinizm.

THE ROLE OF SOCIAL JUSTICE LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CYNICISM ACCORDING TO TEACHER PERCEPTIONS

Öz:
The aim of this research is to Decipher the relationship between the social justice leadership behaviors of school administrators and the organizational cynicism level of teachers according to teachers' opinions. The universe of this research, which was designed in the relational screening model, consists of teachers working in the city center and districts of Rize in the 2021- 2022 academic year. The sample of the research consists of 316 teachers working in primary and secondary schools located in the city center and districts of Rize, selected by random sampling method from the universe. The Social Justice Leadership Scale-Teacher Form and the Organizational Cynicism Scale were used as data collection tools in the research. According to the data obtained from the research, it was determined that the arithmetic mean of school principals' social justice leadership behaviors and attitudes was 3.93 and the arithmetic mean of teachers' perceptions of organizational cynicism was 2.07. According to the opinions of teachers, it has been found that there is a significant relationship between the social justice leadership style of school administrators and the organizational cynicism levels of teachers in a negative way at a moderate level Decisively. In addition, it has been concluded that support, critical consciousness and participation, which are the sub-dimensions of social justice leadership, are significant predictors of organizational cynicism.
Anahtar Kelime: Teacher school administrator social justice leadership organizational cynicism

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜREL M, KAHVECİ G (2023). ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. , 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
Chicago GÜREL MERVE,KAHVECİ Gökhan ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. (2023): 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
MLA GÜREL MERVE,KAHVECİ Gökhan ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. , 2023, ss.91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
AMA GÜREL M,KAHVECİ G ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. . 2023; 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
Vancouver GÜREL M,KAHVECİ G ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. . 2023; 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
IEEE GÜREL M,KAHVECİ G "ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ." , ss.91 - 124, 2023. 10.14520/adyusbd.1229425
ISNAD GÜREL, MERVE - KAHVECİ, Gökhan. "ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ". (2023), 91-124. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1229425
APA GÜREL M, KAHVECİ G (2023). ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, (43), 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
Chicago GÜREL MERVE,KAHVECİ Gökhan ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , no.43 (2023): 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
MLA GÜREL MERVE,KAHVECİ Gökhan ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol., no.43, 2023, ss.91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
AMA GÜREL M,KAHVECİ G ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2023; (43): 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
Vancouver GÜREL M,KAHVECİ G ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2023; (43): 91 - 124. 10.14520/adyusbd.1229425
IEEE GÜREL M,KAHVECİ G "ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, , ss.91 - 124, 2023. 10.14520/adyusbd.1229425
ISNAD GÜREL, MERVE - KAHVECİ, Gökhan. "ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE SOSYAL ADALET LİDERLİĞİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ROLÜ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 43 (2023), 91-124. https://doi.org/10.14520/adyusbd.1229425