Yıl: 2019 Cilt: 48 Sayı: 223 Sayfa Aralığı: 179 - 206 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-11-2020

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”

Öz:
Bu çalışmada üniversite hocalarının sınıf ve okul öncesi öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığının; bu algının zaman içinde değişip değişmediğinin ve dolayısıyla eğitim fakültelerindeki eğitim etkinliklerinin nasıl yapıldığınınve öğrenci ile öğretim görevlisi arasındaki iletişim düzeyinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, öğretmen adaylarının “üniversite hocası”kavramına ilişkin algıların değişimini metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmakiçin nitel araştırmanın sunduğu imkânlar doğrultusunda fenomografik (olgu bilim) modele uygun olarak kurgulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimive Okul Öncesi Eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 107 öğretmen adayıoluşturmaktadır.Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının “üniversite hocası”kavramına yönelik üniversiteye kayıt olmadan önceki metaforları “Eğitici, yolgösterici, bilgili”, “Olumlu kişisel özellikleriyle akılda kalan”, “Olumsuz kişiselözellikleriyle akılda kalan” olmak üzere 3; lisans eğitimi bitmeden hemen önceki metaforları “Olumlu kişisel özellikleriyle akılda kalan” “Eğitici, yol gösterici, bilgili”, “Yetersiz bir öğretici”, “Olumsuz kişisel özellikleriyle akılda kalan”olmak üzere 4 kategori altında toplanmıştır. Öğretmen adaylarının “üniversitehocası” kavramına yönelik üniversiteye kayıt olmadan önceki metaforlarınınen çok “olumsuz kişisel özellikleriyle akılda kalan” kategorisinde; lisans eğitimi bitmeden hemen önceki metaforları incelendiğinde ise metaforların en çok“olumlu kişisel özellikleriyle akılda kalan” kategorisinde olduğu görülmüştür.Ayrıca çalışmada üniversite hocaları ile öğretmen adayları arasındaki iletişimve etkileşimin olumlu olduğu ve bu durumun metaforik algılara yansıdığı fakatüniversite hocalarının bilgili ve çalışkan kişiler olduğuna yönelik algıda ise birdüşüş olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

ACCORDING TO TEACHER CANDIDATE “UNIVERSITY LECTURER”

Öz:
Using metaphors and portrayals, this study mainly aims to reveal classroom and pre-school teacher candidates’ changing perceptions towards the notion of “university lecturer”. The study group consists of 107 teacher candidates who study at the departments of Classroom Teaching and Pre-School Education at Faculty of Education at Bozok University during 2016-2017 academic year. The findings of the study suggest that teacher candidates’ perceptions towards a university lecturer were divided into three conceptual categories as “an educating, guiding and well-informed person”, “a person with negative personal traits” and “a person with positive personal traits” before starting university and three conceptual categories as “a person with positive personal traits”, “an educating, guiding and well-informed person” and “a person with negative personal traits” before completing their undergraduate education. Teacher candidates’ visual portrayals of a university lecturer before starting university were divided into six categories and before completing their undergraduate education were divided into seven categories. Furthermore, it was observed that communication and interaction between university teachers and prospective teachers was positive and this situation was reflected to metaphoric perceptions. But there is a decrease in the perception that university teachers are knowledgeable and hardworking people.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA başaran m, ALTUNER ÇOBAN G (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. , 179 - 206.
Chicago başaran mustafa,ALTUNER ÇOBAN Gül Şebnem ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. (2019): 179 - 206.
MLA başaran mustafa,ALTUNER ÇOBAN Gül Şebnem ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. , 2019, ss.179 - 206.
AMA başaran m,ALTUNER ÇOBAN G ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. . 2019; 179 - 206.
Vancouver başaran m,ALTUNER ÇOBAN G ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. . 2019; 179 - 206.
IEEE başaran m,ALTUNER ÇOBAN G "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”." , ss.179 - 206, 2019.
ISNAD başaran, mustafa - ALTUNER ÇOBAN, Gül Şebnem. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”". (2019), 179-206.
APA başaran m, ALTUNER ÇOBAN G (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. Milli Eğitim, 48(223), 179 - 206.
Chicago başaran mustafa,ALTUNER ÇOBAN Gül Şebnem ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. Milli Eğitim 48, no.223 (2019): 179 - 206.
MLA başaran mustafa,ALTUNER ÇOBAN Gül Şebnem ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. Milli Eğitim, vol.48, no.223, 2019, ss.179 - 206.
AMA başaran m,ALTUNER ÇOBAN G ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. Milli Eğitim. 2019; 48(223): 179 - 206.
Vancouver başaran m,ALTUNER ÇOBAN G ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”. Milli Eğitim. 2019; 48(223): 179 - 206.
IEEE başaran m,ALTUNER ÇOBAN G "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”." Milli Eğitim, 48, ss.179 - 206, 2019.
ISNAD başaran, mustafa - ALTUNER ÇOBAN, Gül Şebnem. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI”". Milli Eğitim 48/223 (2019), 179-206.