Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 58 Sayfa Aralığı: 385 - 411 Metin Dili: İngilizce

Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales

Öz:
Digital technologies have seen significant use in the lives of individuals, but despite the many contributions, digital technologies also cause some problems. Self-report scales are widely used in psychology to determine problems and have an important position for researchers and mental health practitioners. 167 Turkish cyberpsychology scales were compiled, and its properties were examined in the preset study. The research was designed using qualitative methods. A sample group of mostly adolescents and university students was existed in Turkish cyberpsychology scales. According to the findings, half of the scales had adaptation, three-quarters of scales had adequate or good levels of variance explanatory power, and a cutoff point was determined for nearly one-quarter of the scales. Previous scales and the problem areas that do not yet have measurement instruments have been examined, and some suggestions are made regarding the scales and sample groups that can be developed for Turkish culture.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Psikoloji

Siber Psikoloji Alanındaki Türkçe Ölçeklerin Psikometrik Özellikleri

Öz:
Dijital teknolojiler bireylerin yaşamlarında önemli bir kullanım alanı edinmiştir. Teknolojinin bireylerin yaşamlarına sağladığı birçok katkının yanı sıra bazı sorunlara da neden olmaktadır. Sorunların belirlenmesi için öz-bildirime dayalı ölçekler yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda sorunların tespit edilmesinde kullanılan ölçme araçları araştırmacılar ve ruh sağlığı uygulayıcıları için önemli bir konumdadır. Bu araştırmada Türkçe dilindeki siber psikoloji alanında kullanılan 167 ölçek derlenmiş ve bazı özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırma nitel paradigmaya göre tasarlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de siber psikoloji alanında örneklem gruplarının çoğunlukla ergenler ve üniversite öğrencilerinden oluştuğu, ölçeklerin yaklaşık yarısının uyarlama olduğu, ölçeklerin dörtte üçünün yeterli ya da iyi düzeyde varyans açıklama gücünün olduğu ve ölçeklerin yaklaşık dörtte birinde kesme puanlarının belirlendiği tespit edilmiştir. Son olarak, literatürde geliştirilmiş ölçekler ile henüz ölçme aracı olmayan sorun alanları incelenmiş ve Türk kültüründe geliştirilebilecek ölçekler ile örneklem gruplarına ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Bibliyografik
APA KABADAYI F (2020). Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10(58), 385 - 411.
Chicago KABADAYI Fedai Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 10, no.58 (2020): 385 - 411.
MLA KABADAYI Fedai Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.10, no.58, 2020, ss.385 - 411.
AMA KABADAYI F Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2020; 10(58): 385 - 411.
Vancouver KABADAYI F Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2020; 10(58): 385 - 411.
IEEE KABADAYI F "Psychometric Properties of Turkish CyberPsychology Scales." Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 10, ss.385 - 411, 2020.